1) แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการฯ DOWNLOAD
2) หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา DOWNLOAD
3) หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู DOWNLOAD
4) หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ DOWNLOAD
5) หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหาร สังกัด สพฐ. DOWNLOAD
6) หลักเณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการ DOWNLOAD