นายดำหริ งิมสันเทียะ
ผู้อำนวยการ สพป.อยุธยา เขต 1
โครงสร้าง สพป.อย.1
เว็บหน่วยงานภายใน

File Download
1. PPT การบริหารจัดการ โรงเรียนขนาดเล็ก 10 มีนาคม 2561
2. PPT พัฒนาครูรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน 17-18 มีนาคม 2561
3. PPT ประชุมผู้บริหาร 19 มีนาคม 2561
4. PPT หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 23 เมษายน. 2561
5. PPT การพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 24 เมษายน. 2561
6. PPT การประชุมข้าราชการ วันที่ 27 เมษายน 2561
7. PPT การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 11 พฤษภาคม 2561
8. PPT ข้าราชการครู โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา 11 พฤษภาคม 2561
9. PPT ประชุผู้บริหารสถานศึกษา วันที่ 14 พฤษภาคม 2561
10. PTT ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา วันที่ 14 สิงหาคม 2561
11. PTT ประชุมการบริหารจัดการพิธีการ วันที่ 16 กันยายน 2561
12.PPTการประชุมขับเคลื่อนโรงเรียนดีประจำตำบล1
13.PPTการประชุมขับเคลื่อนโรงเรียนดีประจำตำบล2
14.PDFนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2562
15.PDFแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ฉบับแก้ไขใหม่
16.PTTบรรยายพิเศษ"การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่"
17.PTTบรรยายพิเศษการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 25 มีนาคม 2562
18.PTTบรรยายพิเศษการประกันคุณภาพ ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ 25 มีนาคม 2562
19.PPTบรรยายพิเศษการศึกษาไทยในอยุธยา (ผู้ว่าราชการจังหวัด)
20. การแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในวันพระราชพิธีและรัฐพิธี (ฉบับปรังปรุง พ.ศ. 2562)
21.PPTเทคนิคการนิเทศภายใน
22. PPT บรรยายพิเศษ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
23. PPT การเลื่อนขั้นเงินเดือน
24. PPT การบรรยายพิเศษภาคบ่าย
25. PPT อบรมครูผู้ช่วยใหม่ 30 ต.ค. 62
26. PPT วินัยข้าราชการ
27. PPT ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 14 กุมภาพันธ์ 2563
28. PPT ประชุมครูผู้ช่วย (บรรจุใหม่) 15 ก.พ. 63
29. PPT สวัสดิการและสวัสดิภาพประชุมครูผู้ช่วย (บรรจุใหม่) 15 ก.พ. 63

 

 

 

 

ผอ.เขต พบเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
 
 
 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
222/242 หมู่ 6 ต.ลุมพลี  ถนนอยุธยา - อ่างทอง ตำบล ลุมพลี อยุธยา 13000 โทร. 0-3570-4804 , 268541 - 2
โทรสาร 0-3570-4802