นายดำหริ งิมสันเทียะ
ผู้อำนวยการ สพป.อยุธยา เขต 1
 
 
 
222/242 หมู่ 6 ต.ลุมพลี  ถนนอยุธยา - อ่างทอง ตำบล ลุมพลี อยุธยา 13000 โทร. 0-3570-4804 , 268541 - 2
โทรสาร 0-3570-4802