หน้าหลัก

 

ที่ สรุปข่าวเดือน
1 มกราคม
2 กุมภาพันธ์
3 มีนาคม
4 เมษายน
5 พฤษภาคม
6 มิถุนายน
7 กรกฎาคม
8 สิงหาคม
9 กันยายน
10 ตุลาคม
11 พฤศจิกายน
12 ธันวาคม

 

โครงสร้าง สพป.อย.1
เว็บไซต์หน่วยงานภายใน
 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
222/242 หมู่ 6 ต.ลุมพลี  ถนนอยุธยา - อ่างทอง ตำบล ลุมพลี อยุธยา 13000 โทร. 0-3570-4804 , 268541 - 2
โทรสาร 0-3570-4802