ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.อย 1

วันยุทธหัตถี

         เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะข้าราชการ และโรงเรียนประตูชัย ลุมพลีชนุู-
ปถัมภ์ ร่วมพิธีวางพานพุ่ม ถวายราชสักการะ เนื่องใน "วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวร
มหราช" ประจำปี 2560 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ทุ่งภูเขาทอง โดยมี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็นประธานในพิธี บวงสรวง และกล่าวคำถวายราชสดุดีประชุมกีฬาส่วนราชการจังหวัดฯ

           เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 ที่ห้องประชุมมงคลวราจารย์ นายอารักษ์
พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
ในฐานะประธานกลุ่ม D สีดำ ประธานการประชุมการจัดการแข่งขันกีฬาส่วนราชการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ กระทรวงดิจิทัลฯ และหน่วยงานเอกชน (สภาอุตสาหกรรม หอการค้า
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว และสโมสรไลออนส์) เพื่อปรชุมชี้แจงเกี่ยวกับประเภทกีฬา
การแข่งขัน ที่จะมีพิธีปิดและเปิดในวันที่ 31 มีนาคม 2560 นี้ ณ สนามกีฬากลาง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

         เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 ที่ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร 4 ชั้น
ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา น.ส.จุฬาลักษณ์ ศาสตร์สาระ ผอ.กลุ่มนโยบาย
และแผน พร้อมคณะ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันพ่อขุนราม
คำแหงมหาราช ประจำปี 2560 โดยมี นายสุจินตื ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีกล่าวคำถวายราชสดุดี


ประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาครูผู้สอนภาษาไทย

         เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการ
ศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอน
ภาษาไทย เรื่องการเขียนเล่าเรื่องจากภาพและการอ่านจับใจความ ณ ห้องประชุม
ศูนย์การค้า The Sky Shopping Center


วันครู ครั้งที่ 61

           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
จัดกิจกรรมวันครู ประจำปี 2560 ที่โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานในพิธีการจัดกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 61
เริ่มด้วย กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 99 รูป พิธีเจริญพระพุทธมนต์
ถวายภัตตาหาร พิธีสวดฉันท์เทิดพระเกียรติฯ อ่านสารกรรมการคุรุสภา โดยนาย
อารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนคร
ศรีอยุธยา เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สวดคำฉันท์
ระลึกถึงพระคุณครู ยืนสงบนิ่งระลึกถึงพระคุณครู และกล่าวปฏิญาณตน หลังจากนั้น
ประธานในพิธีได้มอบเกียรติบัตรรางวัลให้แก่ข้าราชการครูที่ได้รับรางวัล ในปี 2559
และกล่าวคำปราศรัยเนื่องในโอกาสวันครู เป็นเสร็จพิธี


วันเด็ก ปี 2560

         เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วม
พิธีเปิดการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 โดยมี ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี ซึ่งการจัดกิจกรรมใน
ครั้งนี้ สพป.อย.เขต 1 ได้จัดบูธร่วมกิจกรรมแจกของขวัญให้กับน้อง ๆ หนู ๆ ที่
มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย


ครัวกระทรวงศึกษาธิการ

          เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้รับมอบหมายจาก สพฐ. ให้ดำเนินการจัดทำ
ครัวกระทรวงศึกษาธิการ ตามโครงการ "ศธ.รวมพลัง รวมใจ น้อมถวายเป็น
พระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" บริเวณท้อง
สนามหลวง โดยมี โรงเรียนวัดเสาธงเก่า วัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) วัดตาลเอน
ตะโกดอนหญ้านาง วัดบางเพลิง วัดหนองเป้า วัดโขดเขมาราม วัดเทพอุปการาม
และวัดค่าย ร่วมกันจัดทำอาหาร เพื่อบริการประชาชนในครั้งนี้


บรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3

          เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 น.ส.กัลยาณี นรสิงห์ รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 กล่าวแสดง
ความยินดีและมอบโอวาท ให้กับครูผู้ช่วยที่มารายงานตัว เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3 ปี พ.ศ.2559 สังกัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จำนวน 29 อัตรา สังกัด สพป.อย.เขต 1 จำนวน 8 อัตรา
สพป.อย.เขต 2 จำนวน 13 อัตรา สพม. จำนวน 1 อัตรา รวม 22 อัตรา สละสิทธิ์
จำนวน 7 อัตรา


รวมน้ำใจช่วยกาชาด

          เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมคณะ
มอบสิ่งของ เพื่อสนับสนุนการจัดงานกาชาด ประจำปี 2559 ให้แก่ นายสุจินต์
ชุมไชยศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และแพทย์หญิงสุวรรณ
ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มูลค่ากว่า 7 พันบาท


แถลงข่าวงานยอยศยิ่งฟ้าฯ

           เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 ที่คุ้มขุนแผน น.ส.กัลยาณี นรสิงห์ รอง ผอ.
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร่วมงานแถลงข่าวงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก
ประจำปี 2559 โดย นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผวจ.พระนครศรีอยุธยา และแพทย์หญิง
สุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งงานจะจัดขึ้น
ในวันที่ 29 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรี-
อยุธยา กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย กิจกรรมออกร้านกาชาด เวทีการแสดง
ของนักเรียน การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ลานวัฒนธรรม นิทรรศการตามรอย
พระบาท การแสดงดนตรีไทย/เพลงพระราชนิพนธ์ สินค้า OTOP นิทรรศการ
พระเครื่อง และการแสดงน้ำพุดนตรีและสื่อผสมม่านน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ


แม่ทัพภาคที่ 1 ตรวจเยี่ยมโครงการจัดการน้ำที่ กุ่มแต้

           เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมคณะ
ร่วมให้การต้อนรับ พลโทอภิรัชต์ คงสมพงษ์ แม่ทัพกองทัพภาคที่ 1 เดินทางมา
ตรวจเยี่ยมโครงการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบ โดยขุดขยาย
คูคลอง ที่วัดกุ่มแต้ อ.อุทัย ซึ่งเป็นการดำเนินการโดยกองทัพบก ตามนโยบาย
รัฐบาลและ คสช. เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งอย่างมีประสิทธิภาพและยั่่งยืน
พร้อมนี้ ยังได้มอบอุปกรณ์กีฬา ให้กับ นายชวลิต คงคาดิษฐ์ ผอ.โรงเรียนวัด
หนองไม้ซุง เพื่อใช้ในการเรียนการสอนของโรงเรียนต่อไป


พิธีบำเพ็ญกุศล

           เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2560 น.ส.กัลยาณี นรสิงห์ รอง ผอ.สพป.อย.เขต 1
พร้อมคณะ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
เป็นเจ้าภาพร่วมกับ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 และที่ทำการโทรศัพท์จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร


ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2560

           เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2560 ที่ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์การค้า The Sky
Shopping Center สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 กำหนดการประชุมผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี
งบประมาณ 2560 โดยมี นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานในพิธีกล่าวเปิดประชุม
พร้อมเกียรติบัตรรางวัลให้กับสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างการจัดการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 9 โรงเรียน และเกียรติบัตรโรงเรียนที่ได้รับรางวัล
พระราชทาน 3 โรงเรียน และแนะนำผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้ารับตำแหน่งใหม่
แนะนำตัว หลังจากนั้น ได้ชี้แจงข้อราชการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป  


สพป.อย.1 ร่วมพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมฯ

          เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร่วมกับ สพฐ. สพป.และ สพม. อีก 21 เขต เป็นเจ้าภาพ
พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช รอบเช้า 07.00 น. ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท โดยมี นายการุณ
สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี


วันฉลองชัยชนะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

            เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560 ที่อนุสรณ์สถานบ้านพรานนก อ.อุทัย
นางสุชีรา มนัสตรง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และคณะ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวัน "ฉลอง
ชัยชนะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช" ประจำปี พ.ศ.2560 เพื่อน้อมรำลึกถึง
วีรกรรมทางประวัติศาสตร์


ยอแซฟเปิดห้องสมุดใหม่

          เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานในพิธีเปิดห้อง
สมุดใหม่ ของโรงเรียนยอแซฟ ที่สร้างขึ้นใหม่ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย
มีประสิทธิภาพ หลังจากนั้น เป็นประธานในการจับรางวัลบัตรการกุศลเพื่อจัดหา
รายได้สนับสนุนในการจัดทำห้องสมุดใหม่ด้วย


กศจ.พระนครศรีอยุธยา
แต่งตั้งครูผู้ช่วย 102 อัตรา

             เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 ที่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
พระนครศรีอยุธยา ชั้น 3 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ให้โอวาทและมอบนโยบายแก่ครูผู้ช่วยที่มารายงานตัวเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งเข้ารับเป็นข้าราชการครู สังกัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรี
อยุธยา ครั้งที่ 2/2559 จำนวน 102 อัตรา โดยบรรจุแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 23
ธันวาคม 2559


ประขุมคณะกรรมการคัดเลือก
นักเรียนและสถานศึกษารางวัลพระราชทาน

          เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 สพฐ.ได้มอบหมายให้ สพป.พระนครศรีอยุธยา
เขต 1 เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาพระราชทาน
กลุ่มจังหวัดที่ 6 ประกอบด้วย สพป.สิงห์บุรี ชัยนาท อ่างทอง ลพบุรี เขต 1,เขต 2
สระบุรี เขต 1,2 อุทัยธานี เขต 1,2 พระนครศรีอยุธยา เขต 1,เขต 2 สพม.เขต
3,4,5 และ 42 โดยมี นางพนิดา วิชัยดิษฐ ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. ประธานการประชุม
คณะกรรมการอำนวยการระดับกลุ่มจังหวัดที่ 6 เพื่อคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2559
ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมมงคลวราจารย์


การบรรจุและแต่งตั้ง ผอ.ร.ร.
สังกัด สธจ.พระนครศรีอยุธยา

            นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มอบนโยบายแก่ผู้อำนวยการโรงเรียน ที่ผ่านการสอบคัดเลือก จำนวน 80 ราย
โดยบรรจุแต่งตั้ง ที่ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 จำนวน 46 อัตรา สพป.
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 จำนวน 34 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2559


ประชุมการจัดงานวันครู ปี 2560

         เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 ที่ห้องประชุมมงคลวราจารย์ นายอารักษ์
พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต 1 ประธานการประชุมคณะกรรมการการจัดงานวันครู ประจำปี 2560 ครั้งที่ 61
"พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์" ซึ่งในปีนี้จัดกิจกรรมที่โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยาในวัน
จันทร์ที่ 16 มกราคม 2560 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช "พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์" ระลึกถึงพระคุณครู และมอบเกียรติบัตร
ให้กับครูที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ


ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

          เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 นายอินสวน สาธุเม ศึกษานิเทศก์ กาฬสินธุ์
เขต 1 ประธานคณะกรรมการฯ พร้อมคณะ ติดตามประเมินคุณธรรมจริยธรรมและ
ความโปร่งใสของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยประเมินจากบุคลากรที่มี
ส่วนได้ส่วนเสีย และเอกสารประกอบการประเมิน E-BIT โดยมี นายศรีรัตน์ รัตนราศรี
รอง ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่
เข้ารับการประเมินในครั้งนี้อายิโนะโมะโต๊ะ มอบโรงอาหารให้โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง

          เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) กล่าวรายงานต่อ นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานในพิธีส่งมอบอาคารโรงอาหาร
หลังที่ 57 ภายใต้โครงการ "อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ"
ให้กับโรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) มูลค่า 1 ล้านบาท จาก คุณสุชาติ
นาคเสวก กรรมการเลขาธิการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อให้นักเรียนมีโรงอาหาร
ที่ได้มาตรฐานตามหลักสุขาภิบาล ถูกสุขลักษณะ ถูกหลักโภชนาการ โดยมี นายสนิท
แย้มเกษร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน (สพฐ.) นายอำเภอนครหลวง กำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ปกครอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบอาคารในครั้งนี้ด้วย


พิธีสวดพระอภิธรรม ถวายเป็นพระราชกุศล

            เมื่อช่วงเย็นวันที่ 14 ธันวาคม 2559 ที่วัดพนัญเชิงวรวิหาร นายอารักษ์
พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต 1 พร้อมคณะข้าราชการ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็น
พระราชกุศล พระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยจังหวัดพระนครศรี-
อยุธยา ได้มอบหมายให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต 1 , เขต 2 สถานีอุตุนิยมวิทยาพระนครศรีอยุะยา และโรงเรียนวัดพนัญเชิง
เป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรม ในครั้งนี้


บ.ไทยบริดจสโตน มอบจักรยานให้โรงเรียน

           เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 ที่สนามทดสอบไทยบริดจสโตน อ.วังน้อย
นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานในพิธีมอบจักรยาน จำนวน 140 คัน จากนาย
ยาสุฮิโระ โมริตะ กรรมการผู้จัดการ บริษัทไทยบริดจสโตน จำกัด และมอบรางวัล
ตามโครงการเสริมสร้างวินัยจราจร สู่ความปลอดภัยในทุกการเดินทาง ปีที่ 3 โดย
คัดเลือกโรงเรียนที่ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 13 โรงเรียน และมอบให้โรงเรียน
ยากไร้อีก 60 คัน ซึ่งนับว่าเป็นกิจกรรมที่ช่วยในการปลูกฝังวินัยจราจรให้กับเด็ก ๆ
เพื่อเป็นพลเมืองที่ใส่ใจในการใช้รถใช้ถนนที่ดีต่อไป


วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล

          เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ที่หอประชุมสนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรี
อยุธยา นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล โดยมี ดร.สุจินต์
ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
หลังจากนั้น ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดแถลงสารจากองค์การสหประชาชาติ และ
การประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก
รัฐมนตรี ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) และ
โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ เข้าร่วมจัดนิทรรศการเพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณา
ธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ภายใต้แนวคิด "สุจริตตาม
รอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน" อีกด้วย


ประชุมพิจารณาคัดเลือก รางวัลเจ้าฟ้าฯ

          เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ที่ห้องประชุมมงคลวราจารย์ ดร.อมรรัตน์
สนั่นเสียง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประธาน
คณะอนุกรรมการฝ่ายเลขานุการ ประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้
สมควรได้รับพระราชทานรางวัล สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 2560 ระดับ
จังหวัด เพื่อพิจารณาคัดเลือกครูผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ จำนวน 2 ท่าน เพื่อเสนอชื่อ
ไปยังสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) "มูลนิธิ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี" ต่อไป