ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.อย 1

บรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4

           เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 แสดงความ
ยินดีและมอบโอวาท ให้กับครูผู้ช่วยที่มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 ปี พ.ศ.2558
จำนวน 5 อัตรา ได้เแก่ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ 3 อัตรา ร.ร.วัดจำปา, บ้านดอนข่อย
พระอินทร์ศึกษา วิชาเอกปฐมวัย ร.ร.วังน้อยวิทยาภูมิ วิชาเอกประถมศึกษา
ร.ร.วัดสามบัณฑิต โดยจะบรรจุแต่งตั้ง ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559


 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาต

           เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 นายฉัตรชัย น่วมโพธิ์ รอง ผอ.สพป.อย.1
ร่วมพิธีเปิดการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65 ที่โรงเรียนสตรี
วิทยา 2 โดยมี นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในพิธีเปิด
โดยมีคณะผู้บริหาร นำโดย นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผอ.สพป.อย.เขต 1 นางสาว
กัลยาณี นรสิงห์ รอง ผอ.สพป.อย.1 เยี่ยมให้กำลังใจกับนักเรียนที่เป็นตัวแทน
เข้าแข่งขัน ทั้งสิ้น 27 รายการ ระหว่างวันที่ 29 - 31 มกราคม 2559 ซึ่งการ
แข่งขันในครั้งนี้ สพป.อย.เขต 1 สามารถคว้าชัยชนะในการแข่งขันเป็นอันดับ 1
ของประเทศ โดยชนะเลิศ เหรียญทอง ทั้งสิ้น 7 รายการ ดังนี้ แข่งขันเดี่ยวระนาด
ทุ้ม, เดี่ยวฆ้องวงเล็ก, เดี่ยวซอด้วง, วงปี่พาทย์ไม่นวมผสมเครื่องสาย จากโรงเรียน
วัดอุทัย (เชาวนวิทยา) ,เดี่ยวซอด้วง ร.ร.แสงทวีป, แข่งขันแกะสลักผักผลไม้
ร.ร.จรูญกิมลี้กิจจาทร, ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง นักเรียนบกพร่องการเรียนรู้ ร.ร.
ชุมชนโคกม่วง


ประชุมคณะกรรมการ คัดเลือกนักเรียนและโรงเรียน
พระราชทาน

            เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 ที่ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิทยบริการ
นางกฤษณา สว่างแสง ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. ประธานการประชุมคณะกรรมการ
อำนวยการระดับกลุ่มจังหวัดเพื่อดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา
เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2558
ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 6 ครั้งที่ 2/2559 เพื่อพิจารณาผลการประเมินนักเรียนและ
สถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานชมการเสวนา ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
ผ่านระบบ ETV

          เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 ที่ห้องสมุด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
นางสุชีรา มนัสตรง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ติดตามรับชมการเสวนา
ชี้แจงเกี่ยวกับผลการจัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" กับการทดสอบ O-NET
ปี 2558 ผ่านสื่อโทรทัศน์ ETV เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ ครู ผู้ปกครองนักเรียน
เวลา 10.00 - 12.00 น. โดยมี นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ.
รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
และผู้แทนกรรมการสถานศึกษาร่วมเสวนาในครั้งน
ี้


การแข่งขันกีฬานักเรียน
สพป.อย.1 เกมส

          เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 ที่สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประธานพิธีเปิดการแข่้งขันกีฬานักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน "สพป.อย.1
เกมส์" ครั้งที่ 11 เพื่อส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายและเสริมสร้างความสามัคคี
โดยแบ่งเป็น 8 เขตกีฬา ซึ่งทำการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ มาแล้วตั้งแต่วันที่
18 - 20 มกราคม 2559 และแข่งขันกรีฑาในวันนี้ ซึ่งในช่วงกลางวันเป็นการ
เตะฟุตบอลกระชับมิตร ระหว่างนักเรียนโรงเรียนประตูชัยและนักเรียนจากประเทศ
ไทเป ในการแข่งขันกีฬาครั้่งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการแข่งขันจาก
อบจ.และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา และในช่วงเย็น นายอารักษ์
พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต 1 ประธานในพิธีปิดการแข่งขัน และมอบถ้วยรางวัลให้กับนักกีฬาในประเภท
ต่าง ๆ ด้วยรายงานตัวครูผู้่ช่วย
ครั้งที่ 3 ปี 2559

          เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 กล่าวต้อนรับ
และมอบโอวาท แก่ครูผู้ช่วยที่มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 43 อัตรา
ดังนี้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา วิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
สละสิทธิ์ จำนวน 2 อัตรา วิชาเอกปฐมวัย จำนวน 8 อัตรา วิชาเอกสังคม จำนวน
5 อัตรา วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 8 อัตรา วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 4 อัตรา
สละสิทธิ์ จำนวน 1 อัตรา วิชาเอกประถมศึกษา จำนวน 3 อัตรา สละสิทธิ์ จำนวน
1 อัตรา วิชาเอกศิลปศึกษา จำนวน 3 อัตรา วิชาเอกบรรณารักษ์ จำนวน 2 อัตรา
วิชาเอกพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา วิชาเอกนาฎศิลป์ จำนวน 1 อัตรา วิชาเอก
ดนตรี จำนวน 1 อัตรา รวม 39 อัตรา โดยจะบรรจุแต่งตั้ง ในวันที่ 21 มกราคม
2559


อบรม e-bidding

         ที่อาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา น.ส.กัลยาณี
นรสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต 1 ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยวิธี
ตกลงราคา และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ให้แก่เจ้าหน้าที่
พัสดุ จำนวน 188 โรงเรียน ที่ยังไม่เคยเข้ารับการอบรม หรือยังไม่ชำนาญ เพื่อ
ลดความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลในระบบ และสามารถเบิกจ่ายเงินได้อย่าง
ถูกต้อง โดยจัดการอบรม จำนวน 4 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 14 มกราคม 2559
ประกอบด้วย อ.พระนครศรีอยุธยา และ อ.นครหลวง รุ่นที่ 2 วันที่ 15 มกราคม
2559 ประกอบด้วย อ.ท่าเรือ และ อ.บางปะหัน รุ่นที่ 3 วันที่ 21 มกราคม 2559
ประกอบด้วย อ.ภาชี และ อ.วังน้อย รุ่นที่ 4 วันที่ 22 มกราคม 2559 ประกอบด้วย
อ.อุทัย บ้านแพรก และ อ.มหาราช โดยมีวิทยากรจากสำนักงานคลังจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม


ประชุมกรรมการคัดเลือกนักเรียนศึกษาต่อ

          เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 ที่ห้องประชุมมงคลวราจารย์ นายฉัตรชัย
น่วมโพธิ์ฺ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรี
อยุธยา เขต 1 ประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ประเภทโควต้า ประจำปี
การศึกษา 2559 ซึ่งได้จัดสรรโควต้าในส่วนภูมิภาคจังหวัดละ 1 คน โดยวิธี
จับสลาก


ประชุมคณะกรรมการ กตปน. ครั้งที่ 1/2559

          เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 ที่ห้องประชุมมงคลวราจารย์ นายอารักษ์
พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต 1 ประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา ครั้งที่ 1/2559 เพื่อชี้แจงเรื่อง การทดสอบระดับชาติ (O-Net)
ปีการการศึกษา 2558 ชั้น ป.6 ม.3 การจัดงานมหกรรมเปิดโลกการศึกษาอยุธยา
สู่สากล ฯลฯ


เปิดโลกมหกรรมวิชาการมัธยม จ.อยุธยา

         เมื่อช่วงเช้าวันที่ 19 มกราคม 2559 นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานในพิธีเปิดงาน "เปิดโลกมหกรรมวิชาการ
และศิลปหัตถกรรมนักเรียน" โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการแสดงผลงานและศักยภาพของนักเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และการแสดงเทคโนโลยีการศึกษาจาก
บริษัทจีพีเอ็ดดูเคชั่น โดยมี นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายก อบจ.พระนครศรี
อยุธยา นายอภิชาติ จีระวุฒิ ประธาน อ.ก.ค.ศ.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 นายดำหริ งิมสันเทียะ ผอ.สพป.อย.เขต 2 และ
ผู้บริหารโรงเรียน ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมเยี่ยมชมผลงานของนักเรียน


วันยุทธหัตถ

           เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมคณะ
ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี
2559 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช ทุ่งภูเขาทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

         เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2559 ที่ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลาง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายปรีวัติ สมัครประโคน รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมคณะ ร่วมพิธีวาง
พานพุ่มถวายราชสักการะหน้าพระบรมรูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องในวัน
"พ่อขุนรามคำแหงมหาราช" โดยมี นายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี


วันครู ครั้งที่ 60

          เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559 ที่โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา นายประยูร
รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานในพิธีการจัดกิจกรรม
วันครู ประจำปี พ.ศ.2559 ครั้งที่ 60 เริ่มด้วย พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
พระสงฆ์ 89 รูป หลังจากนั้น พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ถวายราชสักการะ
"พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน" นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ประธานกรรมการคุรุสภา
อ่านสารประธานกรรมการคุรุสภา ครูอาวุโสนอกประจำการ สวดคำฉันท์ กล่าวคำ
ปฏิญาณตน หลังจากเสร็จสิ้นพิธี เป็นพิธีมอบเกียรติบัตร รางวัลของคุรุสภา/
สกสค./สพฐ. จำนวน 183 คน


ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ครั้งที่ 2/2559

           เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 ที่ห้องสุวรรณภูมิ โรงแรมวรบุรี อโยธยา
คอนเวนชั่น รีสอร์ท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต 1 จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา สังกัด สพป.อย.
เขต 1 โดยมี นายอภิชาติ จีระวุฒิ ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มอบเกียรติบัตรการประกวดผลงาน Best Practice
ระดับปฐมวัย และเกียรติบัตรสถานศึกษาที่ได้รับคัดเลือกระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ปีการศึกษา 2558 และได้บรรยายพิเศษเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
หลังจากนั้น นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้ชี้แจงข้อราชการตามระเบียบวาระการ
ประชุมกลุ่มต่าง ๆ ให้ที่ประชุมทราบ
ประชุมคณะกรรมการประเมิน
นักเรียน โรงเรียนพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 6

         เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559 ที่ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ
นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินและคัดเลือก
นักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 6 ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประกอบด้วย
สพป.สิงห์บุรี ชัยนาท อ่างทอง ลพบุรี เขต 1 , 2 สระบุรี เขต 1,2 อุทัยธานี
เขต 1,2 พระนครศรีอยุธยา เขต 1, 2 สพม.เขต 3 สพม.เขต 4 สพม.เขต 5
และ สพม.เขต 42 เพื่อร่วมกันกำหนดวันประเมิน จัดกลุ่มการประเมินให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 26 มกราคม นี้


เก็บข้อมูลโครงการปฏิรูปการเรียนรู้

          เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 ที่ห้องประชุมมงคลวราจารย์ ดร.สุรพงษ์
ปนาทกุล ที่ปรึกษาโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน (พ.ศ.2557 - 2560)
พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เพื่อสัมภาษณ์เก็บข้อมูล
ตามโครงการฯ โดยมี นายสุวรรณลภ ภูวบัณฑิตสิน ประธานคณะกรรมการเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และนายอารักษ์ พัฒนถาวร
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูลดังกล่าว


ประชุมติดตามนโยบาย
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลาร
ู้

           เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2559 ที่ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ
นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานเปิดการประชุมชี้แจงการติดตามและประเมินผล
ตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" เพื่อประเมินผลการจัดกิจกรรมว่ามีผลการ
จัดกิจกรรมว่ามีผลการปฏิบัติเป็นอย่างไร ควรปรับปรุงการดำเนินตามกิจกรรม
อย่างไร เพื่อจะได้นำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูวิชาการ จำนวน 19 โรงเรียน นำร่อง จำนวน 56 คน โดยมี
ดร.บุญชู ชลัษเฐียร ที่ปรึกษา สพฐ. เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้ประชุมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559

          เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร่วมพิธีเปิด
งานวันเด็กแห่งชาติ โดยมี นายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรี-
อยุธยา เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยอ่านสารวันเด็กของนายกรัฐมนตรี และตัดริบบิ้นเปิดงาน ชมการแสดงบนเวที
จากโรงเรียนต่าง ๆ โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมจัดบูธกิจกรรม
ให้เด็ก ๆ ได้สนุกสานกันอย่างเต็มที่
           ในส่วนของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการ
ศึกษา ร่วมจัดบูธกิจกรรม เกมส์ ให้เด็ก ๆ ได้ร่วมสนุกพร้อมแจกขวัญ ของรางวัล
มากมาย


ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา
รางวัลพระราชทาน

          เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559 นางกฤษณา แสงสว่าง ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ.
ประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 6 เพื่อดำเนินงาน
คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมมงคลวราจารย์ โดยมี นายอารักษ์
พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต 1 ให้การต้อนรับ
วันฉลองชัยชนะพระเจ้าตากสินมหาราช

           เมื่อวันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2559 ณ บริเวณอนุสรณ์สถานบ้านพรานนก
โรงเรียนวัดพรานนก อ.อุทัย นางสุชีรา มนัสตรง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และคณะ ร่วมพิธีถวาย
ราชสักการะเนื่องในวัน "ฉลองชัยชนะของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช" ประจำปี
2559 โดยมี นายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็น
ประธานในพิธี


ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม

          เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2559 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงาน
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมคณะ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์วัดพนัญเชิงวรวิหาร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2559
เพื่อเป็นสิริมงคล หลังจากนั้น ได้เข้าสักการะพระเทพรัตนากร เจ้าอาวาสวัด
พนัญเชิงวรวิหาร เพื่อขอพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่


ทำบุญวันขึ้นปีใหม

          เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 จัดกิจกรรมข้าราชการสุขใจด้วยวัฒนธรรมไทย โดยจัด
พิธีทำบุญถวายภัตตาหาร จตุปัจจัยไทยธรรม และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป หลังจากนั้น รับประทานอาหารกลางวันร่วมกันและจับสลาก
ของขวัญส่งสุขปีใหม่กันอย่างชื่นมื่น


ผวจ.พระนครศรีอยุธยา มอบเกียรติบัตรให้นักเรียน

           เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพระนครศรี
อยุธยา นายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานใน
การประชุมคณะกรรมการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา
ให้กับ ด.ช.ทวีัชัย ฟูเซะ และ ด.ช.ทวีศักดิ์ ฟูเซะ นักเรียนชั้น ป.5 ร.ร.วัดใหญ่
ชัยมงคล (ภาวนารังสีั) นักเรียนจิตสาธารณะที่ทำความดีจนสร้างชื่อเสียงให้กับ
จังหวัด


มอบเกียรติบัตรนักเรียน
บำเพ็ญประโยชน

           เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบเกียรติบัตร
พร้อมทุนการศึกษาแก่ ด.ช.ทวีชัย ฟูเซะ และ ด.ช.ทวีศักดิ์ ฟูเซะ นักเรียนชั้น ป.5
วัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) ที่มีจิตสาธารณะกวาดถนนบริเวณหลังคอนโด
โรจนะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้ทำมา
เป็นระยะเวลากว่า 2 เดือนแล้ว


อบรมครูแกนนำคุ้มกันยาเสพติด

         เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2558 ที่โรงแรมวรบุรี คอนเวนชั่น อโยธยา
รีสอร์ท นายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานเปิด
การอบรมครูแกนนำพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อการสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติดให้กับ
นักเรียนกลุ่มปฐมวัย อายุ 2-6 ปี เพื่อสร้างพื้นฐานความคิดและจิตใจ สร้างภูมิ
คุ้มกันเมื่อโตขึ้น โดยมีครูผู้สอนระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน 205 คน เข้ารับ
การอบรมในครั้งนี้


คณะกรรมการประเมินคุณธรรม
ความโปร่งใสในการดำเนินงาน

             เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 ที่ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิทยบริการ
นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ นายวีระพงษ์ ไตรศิวะกุล
รอง ผอ.สพม.29 หัวหน้าคณะฯ นายพีระวัฒน์ เศวตรพัชร์ ศึกษานิเทศก์ สพม.32
และว่าที่ร้อยโทกัมพล ผลพฤกษา ผอ.ร.ร.บ้านแถว สพป.จันทรบุรี เขต 2 คณะ
กรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของ สพป.อย.1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยประเมินจากแบบสำรวจการใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์ EBIT - Office ต่อจากนั้นในช่วงบ่าย เดินทางไปประเมินที่โรงเรียน
วัดบางเดื่อ และโรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ อีกด้วย


มอบบ้าน น.ร.โรงเรียนวัดโคกช้าง

          เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานในพิธี
มอบบ้านนักเรียน คืนความสุขสู่ลูก สพฐ. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยุ่หัว พระชนมพรรษา 88 พรรษา มอบให้กับ ด.ญ.พลอยปภัส นิลพฤกษ์ นักเรียน
ชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนวัดโคกช้าง (ราษฎร์บำรุง) อ.อุทัย โดยได้รับการสนับสนุน
งบประมาณในการก่อสร้างจาก สพป.อย.1 บริษัทประมวลสินสตีล จำกัด โรงเรียน
ในกลุ่มมูลค่า 100,000 บาทเศษ พร้อมนี้ ได้มอบสิ่งของเครื่องใช้อุปโภค บริโภค
และมอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนอีกด้วย


มูลนิธิสร้างเสริมไทย
มอบอาคาร ร.ร.วัดพุทไธศวรรย์

         เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 น.ส.กัลยาณี นรสิงห์ รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 รับมอบอาคาร
ศูนย์การเรียนรู้ (Center of Learning with Fun) แห่งที่ 9 จาก นายแจ็ค มินทร์
อิงค์ธเนศ ประธานมูลนิธิสร้างเสริมไทย มอบให้กับโรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์
ซึ่งมูลนิธิสร้างเสริมไทย มอบให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนและด้อยโอกาส ปีละ
1 แห่ง โดยงบประมาณ 5.9 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นแหล่้งเรียนรู้ของนักเรียนและ
ชุมชนในท้องถิ่น


ประชุมครูแนะแนว

          เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรี
อยุธยา ชั้น 3 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานเปิดการประชุมครูแนะแนว และ
ผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาส เพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกของงาน โดยมีเนื้อหา
แนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทำ การเรียนต่อสายอาชีพ หรือสายสามัญอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีโรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
วัดใหญ่ชัยมงคล ร่วมจัดนิทรรศการผลงานของโรงเรียนด้วย


รายงานตัวครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2/58

          เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ที่ห้องประชุมมงคลวราจารย์ นายอารักษ์
พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต 1 กล่าวต้อนรับและมอบนโยบายแก่ครูผู้ช่วยที่มารายงานตัวเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งเข้ารับราชการการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย จำนวน 23 อัตรา ดังนี้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ 4 อัตรา ร.ร.วัดตลาด
วัดสำมะกัน วัดหนองบัวและวัดสุวรรณเจดีย์ วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา
ร.ร.บ้านบ่อตาโล่ วัดบ้านช้าง วัดบ้านม้า และลุมพลีชนูปถัมภ์ วิชาเอกปฐมวัย
จำนวน 9 อัตรา ร.ร.วัดใหญ่ชัยมงคล สุดินสหราษฎร์ พุทไธศวรรย์ วัดประดู่-
ทรงธรรม ชุมชนวัดสุเมธ วัดบางสงบ วัดหัวคุ้ง วัดนาอุ่น และวัดลำพระยา
วิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา ร.ร.วัดใหญ่ชัยมงคล วิชาเอกประถมศึกษา
จำนวน 1 อัตรา ร.ร.วัดกุฎีประสิทธิ์ วิชาเอกพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา ร.ร.
สุวพรรณสนิทวงศ์วิทยา วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 2 อัตรา ร.ร.สิทธิพยากรณ์
ดอนพุดซา โดยจะบรรจุแต่งตั้ง ในวันที่ 21 ธันวาคม 2558


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 65

          ช่วงเช้าวันที่ 18 ธันวาคม 2558 คณะศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ
นักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาค
ตะวันออก ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดอ่างทอง ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่
18 - 20 ธันวาคม 2558 และช่วงเย็น นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร่วมพิธีเปิด
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ณ โรงเรียนอ่างทอง
ปัทมโรจน์วิทยาคม และรับมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณผู้สนับสนุนการจัดงาน
โดยมี พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิด