ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.อย 1

ประชุมคณะกรรมการผู้สังเกตการ
และเยี่ยมสนามสอบ O-net

           ช่วงบ่ายวันที่ 28 มกราคม 2558 ที่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
พระนครศรีอยุธยา ชั้น 3 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานการประชุมชี้แจงการ
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้สังเกตการสอบ กรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-net ประจำปี
การศึกษา 2557 ซึ่ง สทศ. จะประเมินนักเรียนทุกคน ระดับชั้น ป.6 ในวันเสาร์ที่
31 มกราคม 2558 และนักเรียน ม.3 ในวันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2558
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้


ประชุมคณะกรรมการคุมสอบ O-net ปีการศึกษา 2557

           ช่วงบ่ายเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 ที่ห้องประชุม อบจ.พระนครศรีอยุธยา
สนามกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานการประชุมเพื่อ
ชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่กรรมการคุมสอบ กรรมการกลาง การสอบ O-net ประจำปี
การศึกษา 2557 ซึ่ง สทศ. จะประเมินนักเรียนทุกคน ระดับชั้น ป.6 ในวันเสาร์ที่
31 มกราคม 2558 และนักเรียน ม.3 ในวันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2558
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้


กีฬาสัมพันธ์ สพป.อย.เกมส์ ครั้งที่ 4

             เมื่อวันที่ศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558 ที่สนามกีฬาเทศบาลเมืองเสนา
สพป.อย.เขต 2 เจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ สพป.อย.เกมส์ ครั้งที่ 4
โดยมี นายปรีชา กิจวาสน์ ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้เป็นการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อม
ความสัมพันธไมตรี ความสามัคคีระหว่างบุคลากรของ สพป.อย.1 และ เขต 2
ประกอบด้วย กีฬาวอลเล่ย์บอลทีมผสม เปตอง เกมพื้นบ้าน ซึ่งปีนี้ สพป.อย.เขต 2
คว้าถ้วยรางวัลไปครองถึง 9 รางวัล ส่วนในปี 2559 สพป.อย.เขต 1 รับมอบธง
ในการเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไป


มอบของให้นักเรียนที่เป็นตัวแทน
แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาต

            เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มอบผลิตภัณฑ์คาลพิส
แล็คโต๊ะ พร้อมกระปุกออมสิน ให้กับนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันงานศิลป
หัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ที่อิมแพคเมืองทองธานี ได้แก่โรงเรียน
วัดบางเดื่อ, สิทธิพยากรณ์, สว่างอารมณ์ และจรูญกิมลี้กิจจาทรฯ เพื่อเป็นขวัญและ
กำลังใจให้กับนักเรียนที่เข้าแข่งขัน โดยได้รับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ไปครั้งนี้
จากบริษัทคาลพิส โอสถสภาและบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)


รับมอบสนามเด็กเล่น
ร.ร.ประชาศึกษา

             เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 รับมอบสนามเด็กเล่นจาก
คุณรัชนี ศรีศิลป นายกสมาคมโรงเรียนสอนภาษาจีนแห่งประเทศไทย ได้มอบสนาม
เด็กเล่นให้กับโรงเรียนประชาศึกษา (เคี้ยงฮั้ว) มูลค่า 1 ล้านบาท หลังจากนั้นได้
เยี่ยมชมนิทรรศการทางวิชาการที่แสดงผลงานของครูและนักเรียนอีกด้วย


กาชาดมอบรองเท้านักเรียน

              นางรชตภร โตดิลกเวชช์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มอบรองเท้านักเรียนให้กับนักเรียนยากจนและขาดแคลน จำนวน 288 คู่ โดยมี
นายฉัตรชัย น่วมโพธิ์ รองผู้่อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และนักเรียนจากโรงเรียนวัดพนัญเชิงและโรงเรียนสุดิน-
สหราษฎร์ เป็นตัวแทนนักเรียนในการรับมอบ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 ที่กาชาด
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


วันยุทธหัตถ

            เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2558 น.ส.กัลยาณี นรสิงห์ รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และคณะ
ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ "วันยุทธหัตถี" ณ พระบรมราชา
นุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช บริเวณทุ่งภูเขาทอง


วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

           เมื่อวันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2558 ที่ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร 4 ชั้น
ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายทศพล วงษ์เนตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
พิเศษ ผู้แทน สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมคณะ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ
เนื่องใน "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช" โดยมี นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี


วันครู ประจำปี 2558

           เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต 1 จัดพิธีวันครู ประจำปี 2558 ครั้งที่ 59 ณ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา โดยมี
นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี
เริ่มด้วย พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 89 รูป หลังจากนั้น
พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ พิธีถวายราชสักการะ "พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน"
อ่านสารประธานกรรมการคุรุสภา สวดคำฉันท์ ระลึกถึงพระคุณครู กล่าวคำปฏิญญาณ
ต่อจากนั้น เป็นพิธีมอบเกียรติบัตร/รางวัลของคุรุสภา สกสค. และ สพฐ. ให้กับครู
ที่ได้รับรางวัล


สานฝันวันวิชาการ เขต 6

            เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ประธานในพิธีเปิดงานสานฝันวันวิชาการ เขต 6 ประจำปี 2557
"เจ้าฟ้านักอ่าน สืบสานภูมิปัญญาไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน" ณ โรงเรียนยอแซฟอยุธยา
โดยจัดนิทรรศการตามฐาน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงการเจ้าฟ้านักอ่าน
การเรียนรู้และสาธิตภูมิปัญญาไทย เตรียมความพร้อมสู่อาเซียน จากโรงเรียน
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ เขต 6 ประกอบด้วย โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ ไตรราชวิทยา
เซนต์เทเรซาแสงทอง เซนต์จอห์นบัปติสต์ ยอแซฟอุปถัมภ์อู่ทอง แม่พระประจักษ์
สุพรรณบุรี และยอแซฟอยุธยา


งานวันเด็กแห่งชาติ

            เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558 น.ส.กัลยาณี นรสิงห์ รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร่วมพิธีเปิด
การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 โดยมี นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี ณ สนามกีฬาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หลังจากนั้น ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฯ พร้อมแขกผู้มีเกียรติได้เดินเยี่ยมชมกิจกรรม
ตามเต็นท์ต่าง ๆ ภายในงาน ซึ่งมีหน่วยงานทั้งทางราชการและเอกชน ร่วมกันจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ให้กับเด็ก ๆ พร้อมแจกของขวัญรางวัลกันอย่างมากมาย ในส่วนของ
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยคณะครูโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล ได้เป็นผู้แทน
ในการจัดกิจกรรมให้เด็กร่วมสนุกในครั้งนี้ร.ร.อนุบาลฯ ทำบุญวันขึ้นปีใหม

         เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธี
ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ ของโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา โดยมีกิจกรรมทำบุญ
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 99 รูป ณ บริเวณสนามภายใน
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา โดยมี กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน
ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก


การแข่งขันกีฬานักเรียน สพป.อย.2

             เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558 ที่สนามกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประเถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปี
การศึกษา 2557 โดยมี นายสมชาย สุวิบาย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี ซึ่งเป็นการแข่งขันกรีฑานักเรียนรอบชิงชนะเลิศ
โดยมีนักกีฬา ครู และผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 4,000 คน


กลุ่มโพธิ์สามต้น เตรียมพร้อมรับมือ O-net

            นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานเปิดการใ้ห้ความรู้นักเรียนตามโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-net ของนักเรียน
ชั้น ป.6 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ โรงเรียนวัดดาวคะนอง โดยมีนักเรียนในกลุ่ม
โพธิ์สามต้น จำนวน 8 โรงเรียน รวม 104 คน และครูให้ความรู้ตามกลุ่มสาระเรียนรู้
ต่าง ๆ 30 คน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 6 - 19 มกราคม 2558


วันฉลองชัยชนะพระเจ้าตากสิน

            เมื่อวันที่ 4 มกราึคม 2558 นายฉัตรชัย น่วมโพธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และคณะ ร่วมพิธีถวาย
ราชสักการะ เนื่องในวันฉลองชัยชนะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ บริเวณอนุสรณ์
สถานบ้านพรานนก อ.อุทัย เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและ
ยึดถือพระวีรกรรมเป็นเยี่ยงอย่างต่อไปในภายหน้า


มอบเงินช่วยเหลือนักเรียน
บ้านถูกเพลิงไหม้

               เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2557 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มอบเงิน
ช่วยเหลือ เด็กหญิงสตรีรัตน์ เหล่าโกเมนทร์ นักเรียนชั้น ป.2 โรงเรียนวัดสะตือ
อ.ท่าเรือ ที่ประสบอัคคีภัย เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 โดยได้รับความช่วยเหลือ
จากโรงเรียนในสังกัด และข้าราชการ ลูกจ้างในสำนักงาน เป็นเงินทั้งสิ้น 39,582
บาท


อวยพรปีใหม

              เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และคณะ อวยพรเลขาธิการ
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้บริหารระดับสูงในกระทรวงศึกษา เนื่องใน
โอกาสวันขึ้นปีใหม่


รับรางวัลโต๊ะหมู่บูชาถวายพระพร

           เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา นายฉัตรชัย น่วมโพธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เข้ารับรางวัลชมเชย ประเภทส่วนราชการ
ในการประกวดโต๊ะหมู่บูชาถวายพระพร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยมี นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรี
อยุธยา เป็นผู้มอบรางวัล


สพป.อย.1 ทำบุญวันขึ้นปีใหม่

              เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 257 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ตามกิจกรรม "ข้าราชการ
สุขใจด้วยวัฒนธรรมไทย" โดยจัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระ 9 รูป และ
จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์รักกันน้องพี่ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยร่วมกัน
ปลูกต้นกล้วยคลายโลกร้อน บริเวณแนวริมถนนหน้าสำนักงานอีกด้วย


 

เทศกาลชมสวน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ

             ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง จัดเทศกาล ชมสวน ณ อุทยานหลวง
ราชพฤกษ์ (Flora Festival 2014) จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ถึง
28 กุมภาพันธ์ 2558 รวม 90 วัน ในอัตราพิเศษ ท่านละ 25 บาท จากราคาปกติ
50 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 053-114110-5 , 053-114195