ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จย่า

           วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 07.00 น. นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวกัลยาณี นรสิงห์ รองผู้อำนวยการฯ นำคณะข้าราชการชุดที่ 3 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลวันคล้ายวันพระราชสมภพและวางพุ่มถวายสักการะหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2562 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


 

ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

           นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 17 – 18 ตุลาคม 2562 ให้แนวคิดในการขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ โดยน้อมนำพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 มาเป็นหลักยึดในการปฏิบัติ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ตลอดจนแนวนโยบาย จุดเน้นด้านการศึกษาของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. บริบทและจุดเน้นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ณ ภูวนาลี รีสอร์ท เขาใหญ่ 

งานเดิน - วิ่ง รวมพลคนรักครูพระนครศรีอยุธยา 2020

           วันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานการประชุมการจัดงาน เดิน - วิ่ง รวมพลคนรักครูพระนครศรีอยุธยา 2020 โดยมี นางสาวปุณญอุษา ผดุงหมาย รองผู้อำนวยการฯ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มและคณะกรรมการจัดกิจกรรม เข้าร่วมประชุม ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 12 มกราคม 2563 ระยะทางในการวิ่ง มีระยะ 3 กิโลเมตร ระยะ 5 กิโลเมตร และ 10 กิโลเมตร

 

พิธีจุดเทียนน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

           วันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 18.30 น. นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวกัลยาณี นรสิงห์ รองผู้อำนวยการฯ นำข้าราชการชุดที่ 7 ร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


 

พิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

           วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 7:30 น ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ มอบหมายให้นางสาวกัลยาณี นรสิงห์ นำคณะข้าราชการชุดที่ 5 ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร


 

พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

           วันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 06.30 น. นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวปุณญอุษา ผดุงหมาย นำข้าราชการชุดที่ 6 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


 

ร่วมแสดงมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ณ สพฐ.

           วันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 นำคณะบุคลากรร่วมแสดงมุทิตาจิตกับ ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


 

รับเสด็จผู้แทนพระองค์เพื่อถวายผ้าไตร เครื่องสังฆทาน ฯ

           วันที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 10.15 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล เสด็จไปถวายผ้าไตร เครื่องสังฆทาน และไทยธรรมพระราชทาน แด่พระสงฆ์ โดยมี นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร่วมรับเสด็จ ณ วัดพุทไธศวรรย์ ตำบลสำเภาล่ม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


 

อบรมสัมมนา การบริหารจัดการเพื่อป้องกันการกระทำความผิดตาม พรบ. คอมพิวเตอร์

           นที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมสัมมนา การบริหารจัดการเพื่อป้องกันการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ ปีพุทธศักราช 2560 ฉบับที่ 2 วัตถุประสงค์เพื่อให้คณะครู มีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ และนำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับนักเรียนได้รับทราบและข้อควรระวังในการเข้าใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้เหมาะสม โดยมี พันตำรวจโท กฤดาพศ รุ่งปิตะรังสี สารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยา และนายสมเกียรติ สุภาชัย ผู้จัดการส่วนบริการลูกค้าทีโอทีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากร ในการอบรมสัมมนาฯ ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบไปด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 200 คน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา


 

งานมหกรรมดนตรี นาฏศิลป์ไทย เทิดไท้องค์ราชันฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

           วันที่ 24 กันยายน 2562 นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานจัดงานมหกรรมดนตรี นาฏศิลป์ไทย เทิดไท้องค์ราชันฯ เฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมด้วย นางสาวกัลยาณี นรสิงห์ นางสาวปุณญอุษา ผดุงหมาย รองผู้อำนวยการฯ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ร่วมกิจกรรม ภายในงานแบ่งการแสดงเป็น 2 ช่วง ในช่วงเช้า ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี ช่วงบ่าย นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขต 3 เป็นประธานในพิธี โดยมี ผู้บริหารจากหน่วยงานการศึกษา การท่องเที่ยงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เกียรติร่วมพิธีเปิด


 

ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ทรงคุณค่า ประจำปี 2562

           วันที่ 19 กันยายน 2562 นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ทรงคุณค่า ประจำปี 2562 พร้อมทั้งบรรยายพิเศษและมอบโล่รางวัล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำที่ได้เสียสละ อุตสาหะ อุทิศเวลาให้แก่ราชการ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของครูและเยาวชน จำนวน 138 คน โดยมีนางสาวกัลยาณี นริสงห์ นางสาวปุณญอุษา ผดุงหมาย รองผู้อำนวยการฯ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มและข้าราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เข้าร่วมโครงการ จำนวน 62 คน ณ โรงแรมอยุธยาแกรนด์โฮเต็ล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


 

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

           วันที่​ 12​ สิงหาคม​ 2562​ เวลา​17.00​น.​ นายดำหริ​ งิมสันเทียะ​ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา​ เขต 1​ พร้อมด้วย​ นางสาวกัลยาณี​ นรสิงห์​ นำข้าราชการชุดที่ 3 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง​ ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


 

ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล​ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

           วันที่​ 12​ สิงหาคม​2562​ เวลา​ 06.30​ น.​ นายดำหริ​ งิมสันเทียะ​ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 พร้อมด้วย นางสาวปุณญอุษา​ ผดุงหมาย รองผู้อำนวยการฯ​ นำคณะข้าราชการชุดที่ 2 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล​ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


 

ตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ​

           วันที่​ 10​ สิงหาคม​ 2562​ เวลา​ 09.30​ น.​ นายดำหริ​ งิมสันเทียะ​ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา​ เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการจัดสอบแข่งขันครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน​ ประจำปี 2562 โดย​ กศจ.พระนครศรีอยุธยา​ จัดสอบแข่งขัน​ ณ​ สนามสอบโรงเรียนประตูชัย​ จำนวน​ 17 วิชาเอก​ มีผู้เข้าสอบทั้งสิ้น 255 คน​ ขาดสอบ 4 คน รวม​ 11 ห้องสอบ​ การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


 

ลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่อในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

           วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ พร้อมด้วย นางสาวกัลยาณี นรสิงห์ รองผู้อำนวยการฯ ผู้อำนวยการกลุ่ม นำคณะบุคลากร ลูกจ้าง จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่อในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 87 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 และวันแม่แห่งชาติ ณ อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1


 

รับมอบอาคารเรียน “ปฐมบวร” ห้องเรียนอนุบาล

           วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. ที่โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชูปถัมภ์) นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เป็นประธานรับมอบอาคารเรียน “ปฐมบวร” ห้องเรียนอนุบาล ภายใต้โครงการ “โรงเรียนวัดตาลเอน สานสัมพันธ์ เอกชน บวร ร่วมคิด ร่วมทำ รวมใจเป็นหนึ่ง สร้างสรรค์สิ่งดีงาม ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน” อาคารหลังนี้เป็นอาคารที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย เกิดจากความร่วมมือ ความสามัคคี ความมุ่งมั่น ความศรัทธาของฝ่ายบริหาร โดยโรงเรียนร่วมกับบ้าน วัด และเอกชน ในการที่จะพัฒนาโรงเรียนควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน


 

การอบรมและบรรยายพิเศ๋ษ การประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning

           วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ เป็นประธานการเปิดการอบรมและบรรยายพิเศ๋ษ การประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning ให้กับครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ในโรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน จำนวน 177 โรงเรียน ให้สามารถจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นกระบวนจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมาย โดยผู้สอนลดบทบาทในการสอน เพิ่มกระบวนการและกิจกรรมที่หลากหลายที่จะให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ โดยการแลกเปลี่ยนประสบการในการพูด การเรียน การอภิปรายกับเพื่อน


 

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

           วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 กล่าวรายงานการดำเนินการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติและรายงานกิจการลูกเสือในรอบปีของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตลอดจนทบทวนคำกล่าวปฏิญาณและพิธีสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยในวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี คณะลูกเสือแห่งชาติ ได้กำหนดให้กองลูกเสือ เนตรนารี ทั่วประเทศ จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติขึ้น เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมกุฎกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระประมุขของคณะลูกเสือ ในการนี้ ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู่อำนวยการลูกเสือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายศุกร์วิบูล ปิ่นนิกร ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี ณ สนามโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย


 

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ

           วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการลูกเสือ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี เสด็จพระดำเนินแทนพระองค์ ในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร์


 

ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญ

           วันที่ 28 มิถุนายน 2562 นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญ 19 ข้อ และข้อตกลง 5 ข้อ ตลอดจนให้คำแนะนำ สร้างขวัญกำลังใจ แก่คณะครูและผู้บริหาร อำเภอวังน้อย จำนวน 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล) ตามนโยบายตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อพบปะกับครู ดูถึงห้องเรียนและชุมชน


 

การประชุมคณะทำงานจัดกิจกรรม มหกรรมดนตรีนาฏศิลป์ไทย

           วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดกิจกรรม มหกรรมดนตรีนาฏศิลป์ไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 6 สิงหาคม 2562 โดยมีคณะผู้บริหาร ครู ดนตรี - นาฏศิลป์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา


 

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

           วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 15.00 น. นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ภายใต้โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562 โดย ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีฯ ณ สนามกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


 

กิจกรรมเคารพธงชาติ และกล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

           วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 08.45 น. ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ พร้อมด้วย นางสาวกัลยาณี นรสิงห์ นางสาวปุณญอุษา ผดุงหมาย รองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่ม และคณะบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเคารพธงชาติ และกล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าที่ของการเป็นข้าราชการ ทั้งนี้ เพื่อธำรงความเป็นไทย ให้สถิตเสถียรสถาพร ตลอดจิรัฐิติกาล และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเรียบร้อย


 

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรและถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

           วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 16.00 น. ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ มอบหมายให้ นางสาวกัลยาณี นรสิงห์ รองผู้อำนวยการฯ นำคณะ ข้าราชการชุดที่ 3 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรและถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๙๒ พรรษา โดยมี นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานฝ่ายฆราวาส พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร ประธานสงฆ์ จัดที่หอประชุมสงฆ์วัดพนัญเชิงวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


 

การนิเทศติดตามการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการ ที่ 1

           วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 พร้อมด้วย นางสาวกัลยาณี นรสิงห์ รองผู้อำนวยการฯ นางจุฑามาศ รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)​ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์และคณะบุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ ท่านศศิธร วงษ์เมตตา ผู้ชำนาญการประจำเขตตรวจราชการที่ 1 ได้มานิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม เพื่อรับทราบถึงสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1


 

ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญ

           วันที่ 25 มิถุนายน 2562 นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญ 19 ข้อ และข้อตกลง 5 ข้อ ตลอดจนให้คำแนะนำ สร้างขวัญกำลังใจ แก่คณะครูและผู้บริหาร อำเภอบางปะหัน จำนวน 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดจอมเกษ(ประชาราษฎร์อุปถัมภ์) อำเภอนครหลวง จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดมเหยงค์ โรงเรียนวัดใหญ่(สามไถผาสุขประเสริฐ) โรงเรียนวัดสำมะกัน ตามนโยบายตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อพบปะกับครู ดูถึงห้องเรียนและชุมชน


 

ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญ

           วันที่ 24 มิถุนายน 2562 นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญ 19 ข้อ ข้อตกลง 5 ข้อ และเยี่ยมห้องเรียน ตลอดจนให้คำแนะนำ รับทราบปัญหาอุปสรรค สร้างขวัญกำลังใจ แก่คณะครูและผู้บริหาร อำเภออุทัย จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดไทรงาม โรงเรียนบ้านข่อยโทน ตามนโยบายตรวจเยี่ยมโรงเรียน 100 % เพื่อพบปะกับครู ดูถึงนักเรียน และห้องเรียน


 

กิจกรรมเคารพธงชาติ และกล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

           วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 08.45 น. ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ พร้อมด้วย นางสาวกัลยาณี นรสิงห์ นางสาวปุณญอุษา ผดุงหมาย รองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่ม และคณะบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเคารพธงชาติ และกล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าที่ของการเป็นข้าราชการ โดยให้คำมั่นสัญญา ดังนี้
1. เราจะร่วมป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
2. เราจะปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้เป็นวิถีชีวิต ในสำนักงานเขตพื้นที่
3. เราจะสร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์สุจริต ระหว่าง สถานศึกษา องค์กร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน
ทั้งนี้ เพื่อธำรงความเป็นไทย ให้สถิตเสถียรสถาพร ตลอดจิรัฐิติกาล และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเรียบร้อย