พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ

       วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 07.45 น. นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี​ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


 

ติดตามตรวจเยี่ยม สร้างขวัญกำลังใจ

        วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมคณะ ออกติดตามตรวจเยี่ยม สร้างขวัญกำลังใจ พร้อมให้คำแนะนำ กับผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครองและเยี่ยมบ้านนักเรียน ช่วงทดลองการจัดการเรียนสอนทางไกล DLTV และการเรียนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นักเรียนโรงเรียนประตูชัย และนักเรียนวัดกษัตราธิราช อำเภอพระนครศรีอยุธยา

พร้อมนี่้ นางสาวกัลยาณี นรสิงห์ ได้เยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนวัดกษัตราธิราชและโรงเรียนวัดช้างใหญ่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา


 

กองทุนช่วยเหลือครูและบุคลากรพระนครศรีอยุธยา มอบเงินช่วยเหลือครูทุพพลภาพ

        วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 นายดำหริ งิมสันเทียะ ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมคณะ เป็นตัวแทนนำเงินจาก "กองทุนช่วยเหลือครูและบุคลากรพระนครศรีอยุธยา" มอบให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ทุพพลภาพและดำเนินชีวิตด้วยความยากลำบาก จำนวน 6 ราย ๆ ละ 5,000 บาท ให้กับ 1.นายยงยุทธ วรรณรัตน์ อายุ 82 ปี ข้าราชการบำนาญ อดีตครูโรงเรียนเชียงรากน้อย อ.บางปะอิน 2.นางกนกรัตน์ ศุภทรง อายุ 69 ปี ข้าราชการบำนาญ อดีตครูโรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์ฯ อ.วังน้อย 3.นางทวี เวชวงษ์ อายุ 79 ปี ข้าราชการบำนาญ อดีตครูโรงเรียนวัดเขาดิน (ยุบแล้ว) อ.อุทัย 4.นางช้วน แพรชาย อายุ 93 ปี ข้าราชการบำนาญ อดีตครูโรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง อ.บ้านแพรก 5.นางวิจิตรา บัวพิมพ์ อายุ 87 ปี ข้าราชการบำนาญ อดีตครูโรงเรียนวัดบันได (ยุบแล้ว) อ.นครหลวง 6.นางละเอียด สุดลาภา อายุ 80 ปี ข้าราชการบำนาญ สปจ.พระนครศรีอยุธยา (เดิม) อ.พระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนและเป็นขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตของครูและบุคลากรทางการศึกษา


กองทุนช่วยเหลือครูและบุคลากรพระนครศรีอยุธยา มอบเงินช่วยเหลือครูทุพพลภาพ

        วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ พร้อมคณะ ได้นำเงินจากกองทุนช่วยเหลือครูและบุคลากรพระนครศรีอยุธยา รายละ ๕,๐๐๐ บาท ให้กับนายพยนต์ แสงสุริยา ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหลักชัย อายุ ๖๔ ปี เป็นผู้ป่วยติดเตียง อยู่หมู่ที่ ๑๐ ต.หลักชัย อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา และนายสำรวม สุภาศาสตร์ อดีตครูโรงเรียนจรัสวิทยาคาร ข้าราชการบำนาญ อายุ ๖๒ ปี เป็นผู้ป่วยติดเตียง อยู่ที่ ม.๓ ต.รางจระเข้ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนและเป็นขวัญกำลังใจ


มอบกระเช้า และเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรในสำนักงาน

        วันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น. นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมด้วยนางสาวกัลยาณี นรสิงห์ รองผู้อำนวยการฯ และตัวแทนบุคลากรเยี่ยม นายสาโรจน์ ยิ้มนิล ลูกจ้างในสังกัด พร้อมมอบกระเช้าและเงินเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ เนื่องจากป่วย ได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ขณะนี้ แพทย์ให้พักรักษาตัวที่บ้าน


โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยใช้เทคโนโลยีการศึกษา ผ่านระบบออนไลน์

       วันที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มอบหมาย นางสาวณัชญานุช สุดชาดี รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวางแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยใช้เทคโนโลยีการศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนรู้ของครูและบุุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมมงคลวราจารย์


ออกเยี่ยมนักเรียนบ้านประสบอัคคีภัย

        วันที่ 20 เมษายน 2563 นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวปุณญอุษา ผดุงหมาย รองผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะข้าราชการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ออกเยี่ยมนักเรียนบ้านประสบอัคคีภัย จำนวนบ้าน 2 หลัง คือ เด็กหญิงณัฐกานต์ ดีเลิศ ป.3 เด็กหญิงณัฐวิกา ดีเลิศ ป.1 และเด็กชายนวพล สุจริยา ป.3 เป็นนักเรียนโรงเรียนวัดสะตือ อำเภอท่าเรือ ทั้งนี้ สพป.อย. เขต 1 ได้ให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นและมอบสิ่งของที่จำเป็น พร้อมกับได้มอบเงินส่วนหนึ่งและช่วยเหลือในเบื้องต้นเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ


ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานระบบ AMSS++

         วันที่ 17 เมษายน 2563 ที่ห้องประชุมมงคลวราจารย์ เวลา 09.00 น. นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มอบหมาย นางสาวณัชญานุช สุดชาดี รอง ผอ.สพป.อย 1 เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ Area Management Support System (AMSS++) เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการบริหารจัดการงานทั้ง 4 ด้าน ตลอดจนการกำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษา และของสถานศึกษาในสังกัด โดยสถานศึกษาจะมีระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา School Management Information System (SMSS) ในโอกาสต่อไป เพื่อขับเคลื่อนระบบการบริหารจัดกงานทั้ง 4 ด้านของสถานศึกษา


 

ฉีดพ่นยาป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

        นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้มอบหมายให้กลุ่มอำนวยการประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี ฉีดพ่นยาป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นายเฟซอล พลีบัตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี นายกำพล พลีบัตร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี นำคณะบุคลากร อบต.ลุมพลี มาฉีดพ่นยาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไรรัสฯ เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 เนื่องจากบริเวณพื้นที่สำนักงานฯ และพื้นที่ใกล้เคียง มีความเสี่ยงต่อการได้รับการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ สำนักงานศึกษาธิ่การจังหวัดฯ และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ มา ณ โอกาสนี้


มาตรการป้องกันไวรัสโควิด - 19

         วันที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 ได้มีความห่วงใยในสุขภาพอนามัยของบุคลากร จึงได้มอบหน้ากากอนามัย ให้บุคลากรในเขตพื้นที่ฯ เพื่อป้องกันเชื้อไวรัส Covid -19


ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา

         นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 มอบหมายให้คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ออกติดตามตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน 4 งานของสถานศึกษาและข้อตกลง 7 ข้อ พบปะพูดคุย รับทราบปัญหาและอุปสรรค สร้างขวัญกำลังใจเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนคุณภาพจัดการศึกษาสู่การพัฒนาผู้เรียน


วิทยากรอบรมการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

         นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มอบหมาย ให้ ดร.ณัชญานุช สุดชาดี รองผู้อำนวยการ สพป.อย. 1 ไปราชการเป็นวิทยากรอบรมการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา


ฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19

         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยท่าน ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ ได้มีความห่วงใยในสุขภาพอนามัยของบุคลากรและผู้มารับบริการ จึงได้มอบหมายให้กลุ่มอำนวยการดำเนินการฆ่าเชื้อไวรัส Covid -19 โดยรับความอนุเคราะห์จากท่าน ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา


ประชุมคณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น.ครั้งที่ 1/2563

         วันที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 14.30 น. นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 พร้อมด้วย นางสาวกัลยาณี นรสิงห์ ดร.ณัชญานุช สุดชาดี รองผู้อำนวยการฯ ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์และคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ร่วมการประชุม ครั้งที่ 1 / 2563 ณ ห้องประชุมมงคลวราจารย์


ประชุมคณะกรรมการประจำเขตตรวจราชการที่ 1 (Cluster1) ครั้งที่2/2563

         วันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 1 เข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนคณะทำงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา

รับผู้ตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 1

       วันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 พร้อมด้วย นางสาวกัลยาณี นรสิงห์ ดร.ณัชญานุช สุดชาดี รองผู้อำนวยการฯ ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 ณ ห้องประชุมมงคลวราจารย์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดและถวายราชสักการะ

         วันที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
มอบหมาย นางสาวกัลยาณี นรสิงห์ รองผู้อำนวยการฯ นำข้าราชการชุดที่ 7 ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดและถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ณ หอประชุมพระพิรุณ ระลึกโปรดกล้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ 2563 รอบสอง ระดับประเทศ

          วันที่ 1 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เป็นประธานศูนย์สอบที่ 08 พร้อมตรวจเยี่ยมสนามสอบการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ 2563 รอบสอง ระดับประเทศ โดยมีนักเรียนจาก สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เขต 2 สพป.สระบุรี เขต 1 เขต 2 สพป.ลพบุรี เขต 1 เขต 2 สพป.สิงห์บุรี สพป.ชัยนาท และ สพป.อ่างทอง เข้าสอบ จำนวน 833 คน ณ สนามสอบโรงเรียนประตูชัย


อบรมภาษาอังกฤษ 

          วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมภาษาอังกฤษ พร้อมด้วย นางสาวปุณญอุษา ผดุงหมาย รองผู้อำนวยการฯ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารแบบเข้ม สำหรับบุคลากร ระหว่างวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมมงคลวราจารย์ โดยมีวิทยากร จาก Baptist Student Center ชาวออสเตรเลีย (Mr.Ashley Hood และ Ms.Kim Hood) ให้ความรู้และฝึกทักษะ เพื่อการสื่อสาร โดยมีผู้เข้ารับการอบรม ทั้งสิ้น 66 คน


โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (บรรจุใหม่) รุ่นที่ 2/2563 

          วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (บรรจุใหม่) รุ่นที่ 2/2563 โดยมีครูผู้ช่วย (บรรจุใหม่) ระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2562 จำนวน 60 คน เข้ารับการอบรม


พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ศน.

          วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวกัลยาณี นรสิงห์ รองผู้อำนวยการฯ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล และศึกษานิเทศก์ สพป.อย. 1 ร่วมต้อนรับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์เข้าฝึกประสบการณ์จาก สพป.นนทบุรี เขต 1 จำนวน 15 คน และศึกษานิเทศก์พี่เลี้ยง จำนวน 5 คน ศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ณ ห้องมงคลวราจารย์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1


 

ประชุมจัดสรงบประมาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง Cluster 1

          วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการ (Cluster) เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการจัดสรรงบประมาณในการเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ประจำเขตตรวจราชการที่ 1 โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการกลุ่ม ICT และผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก 6 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา สระบุรี อ่างทอง ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี ร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัดในเขตตรวจราชการที่ 1 (Cluster 1) ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด ณ ห้องประชุมมงคลวราจารย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1


 

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O – NET ของนักเรียน

           วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวกัลยาณี นรสิงห์ นางสาวปุณญอุษา ผดุงหมาย รองผู้อำนวยการฯ ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรทางการศึกษา ออกตรวจเยี่ยมศูนย์สอบอำเภอทุกอำเภอในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1


 

ร่วมให้การต้อนรับ นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการู

           เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร่วมให้การต้อนรับ นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "งานย้อนรำลึก 66 ปี โรงเรียนบางบาล" และเปิดศูนย์การเรียนรู้ดนตรีไทย ณ โรงเรียนบางบาล อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


 

เดิน-วิ่ง รวมพลคนรักครูพระนครศรีอยุธยา 2020

           เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2563 เวลา 05.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จัดงาน “เดิน-วิ่ง รวมพลคนรักครูพระนครศรีอยุธยา 2020” โดยมี นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในงานฯ และนายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 กล่าวรายงาน พร้อมนี้มีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน ดังนี้ นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 นายกฤษณะ เลิศวิชานันท์ รักษาการแทนศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายบุญสืบ หาสาสน์ศรี ประธานมูลนิธิพระมงคลบพิตร พล.ต.ต.สุศักดิ์ ปรักกมะกุล ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายสมศักดิ์ ชโลธร ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ต.อ.นิรุธ ประสิทธิเมตต์ รอง ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา มีผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 4,200 คน และได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนหันมาใส่ใจสุขภาพและออกกำลังกายกันมากขึ้น การแสดงความรักความสามัคคีในโอกาสวันครู สำหรับรายได้จากกิจกรรมเดิน - วิ่ง รวมพลคนรักครูพระนครศรีอยุธยา 2020 ในครั้งนี้ จะนำมาสมทบทุนช่วยเหลือนักเรียนและตั้งกองทุนสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 

โครงการผู้ว่าฯ พานายอำเภอและผู้นำกินข้าวกับนักเรียนและครู

           วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มอบหมาย นางสาวปุณญอุษา ผดุงหมาย รองผู้อำนวยการฯ ร่วมโครงการผู้ว่าฯ พานายอำเภอและผู้นำกินข้าวกับนักเรียนและครู ทั้งนี้ นายบดินทร์ เกษมศานติ์ นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน มาเยี่ยมชมโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับนักเรียน และร่วมกิจกรรมทาสี โดยมี นางรัตนา พุ่มไสว รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ และคณะครูร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


 

ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนน้ำดื่ม

           สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้รับการสนับสนุนน้ำดื่ม จาก ธนาคารออมสินภาค 14 จำนวน 1,200 ขวด พร้อมสนับสนุนเงิน จำนวน 5,000 บาท ผอ.ไมตรี พรมภักดี ผู้ผลิตน้ำดื่ม(อยุธยากรองน้ำ) จำนวน 50 แพ็ค โรงเบียร์ช้าง อำเภอเสนา จำนวน 50 แพ็ค โดย ผอ.มานพ สุขเกษม เป็นผู้ประสานงาน กลุ่มโรงเรียนเพนียด จำนวน 100 แพ็ค เพื่อใช้ในการจัดงานเดิน - วิ่ง รวมพลคนรักครูพระนครศรีอยุธยา 2020 ในวันที่ 12 มกราคม 2563

ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนมา ณ โอกาสนี้


 

รับมอบ “ครัวโรงเรียนสร้างสุข” Healthy Canteen โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว

           วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มอบหมาย นางสาวกัลยาณี นรสิงห์ รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานรับมอบ “ครัวโรงเรียนสร้างสุข” Healthy Canteen โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว โดย เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล กรุ๊ป มุ่งมั่นในการส่งมอบคุณค่าคืนสู่สังคม โดยยึดกรอบแนวคิดหลักการดำเนินงานของ โครงการ “เซ็นทรัล ทำ” (Central Tham) ในด้านการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของเยาวชนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ผ่านการรับประทานอาหารที่ปลอดภัย ในสถานที่ที่ได้รับมาตรฐานตามหลักสุขาภิบาล โดยเน้นเรื่องแยกขยะเศษอาหารเพื่อทำปุ๋ยชีวภาพ ส่งเสริมให้นักเรียนมีวินัยความรับผิดชอบกับอาหารและจานข้าวที่รับประทาน ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากการบริจาคของลูกค้า บริษัท เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท จำกัด ผ่านกล่องบริจาค มูลนิธิรักษ์ไทย และได้รับการสนับสนุนการออกแบบก่อสร้างที่ได้มาตรฐานจาก บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)
ณ โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


 

รับสมัครนักวิ่ง งานเดิน-วิ่ง รวมพลคนรักครูพระนครศรีอยุธยา 2020

           นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวกัลยาณี นรสิงห์ นำคณะบุคลากรออกบู๊ทประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานเดิน-วิ่ง รวมพลคนรักครูพระนครศรีอยุธยา 2020" ที่งานอยุธยามาราธอน ศาลากลางหลังเก่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน และ วันนี้ 1 ธันวาคม 2562 ครั้งหน้าพบกันที่สนามกีฬาจังหวัดฯ


 

การแข่งขันกีฬา-กรีฑา สพป.อย.1 เกมส์ ครั้งที่ 15

           วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 9.00 น. นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา สพป.อย 1 เกมส์ ครั้งที่ 15 โดยมี นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานจัดการแข่งขัน กล่าวรายงาน พร้อมนี้ นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการ สพป.อย. 2 นายดิเรก เนคมานุรักษ์ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา นางสาวกัลยาณี นรสิงห์ นางสาวปุณญอุษา ผดุงหมาย รองผู้อำนวยการฯ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน โดยได้รับความร่วมมือจากเขตกีฬาที่ 8 อำเภออุทัย เป็นเจ้าภาพในพิธีเปิด-ปิด ณ สนามกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา ซึ่งปีต่อไปอำเภอบางปะหันจะเป็นเจ้าภาพในพิธีเปิดและปิด


 

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จย่า

           วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 07.00 น. นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวกัลยาณี นรสิงห์ รองผู้อำนวยการฯ นำคณะข้าราชการชุดที่ 3 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลวันคล้ายวันพระราชสมภพและวางพุ่มถวายสักการะหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2562 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


 

ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

           นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 17 – 18 ตุลาคม 2562 ให้แนวคิดในการขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ โดยน้อมนำพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 มาเป็นหลักยึดในการปฏิบัติ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ตลอดจนแนวนโยบาย จุดเน้นด้านการศึกษาของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. บริบทและจุดเน้นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ณ ภูวนาลี รีสอร์ท เขาใหญ่ 

งานเดิน - วิ่ง รวมพลคนรักครูพระนครศรีอยุธยา 2020

           วันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานการประชุมการจัดงาน เดิน - วิ่ง รวมพลคนรักครูพระนครศรีอยุธยา 2020 โดยมี นางสาวปุณญอุษา ผดุงหมาย รองผู้อำนวยการฯ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มและคณะกรรมการจัดกิจกรรม เข้าร่วมประชุม ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 12 มกราคม 2563 ระยะทางในการวิ่ง มีระยะ 3 กิโลเมตร ระยะ 5 กิโลเมตร และ 10 กิโลเมตร

 

พิธีจุดเทียนน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

           วันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 18.30 น. นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวกัลยาณี นรสิงห์ รองผู้อำนวยการฯ นำข้าราชการชุดที่ 7 ร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


 

พิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

           วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 7:30 น ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ มอบหมายให้นางสาวกัลยาณี นรสิงห์ นำคณะข้าราชการชุดที่ 5 ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร


 

พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

           วันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 06.30 น. นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวปุณญอุษา ผดุงหมาย นำข้าราชการชุดที่ 6 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


 

ร่วมแสดงมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ณ สพฐ.

           วันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 นำคณะบุคลากรร่วมแสดงมุทิตาจิตกับ ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


 

รับเสด็จผู้แทนพระองค์เพื่อถวายผ้าไตร เครื่องสังฆทาน ฯ

           วันที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 10.15 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล เสด็จไปถวายผ้าไตร เครื่องสังฆทาน และไทยธรรมพระราชทาน แด่พระสงฆ์ โดยมี นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร่วมรับเสด็จ ณ วัดพุทไธศวรรย์ ตำบลสำเภาล่ม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


 

อบรมสัมมนา การบริหารจัดการเพื่อป้องกันการกระทำความผิดตาม พรบ. คอมพิวเตอร์

           นที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมสัมมนา การบริหารจัดการเพื่อป้องกันการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ ปีพุทธศักราช 2560 ฉบับที่ 2 วัตถุประสงค์เพื่อให้คณะครู มีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ และนำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับนักเรียนได้รับทราบและข้อควรระวังในการเข้าใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้เหมาะสม โดยมี พันตำรวจโท กฤดาพศ รุ่งปิตะรังสี สารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยา และนายสมเกียรติ สุภาชัย ผู้จัดการส่วนบริการลูกค้าทีโอทีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากร ในการอบรมสัมมนาฯ ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบไปด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 200 คน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา


 

งานมหกรรมดนตรี นาฏศิลป์ไทย เทิดไท้องค์ราชันฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

           วันที่ 24 กันยายน 2562 นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานจัดงานมหกรรมดนตรี นาฏศิลป์ไทย เทิดไท้องค์ราชันฯ เฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมด้วย นางสาวกัลยาณี นรสิงห์ นางสาวปุณญอุษา ผดุงหมาย รองผู้อำนวยการฯ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ร่วมกิจกรรม ภายในงานแบ่งการแสดงเป็น 2 ช่วง ในช่วงเช้า ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี ช่วงบ่าย นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขต 3 เป็นประธานในพิธี โดยมี ผู้บริหารจากหน่วยงานการศึกษา การท่องเที่ยงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เกียรติร่วมพิธีเปิด


 

ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ทรงคุณค่า ประจำปี 2562

           วันที่ 19 กันยายน 2562 นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ทรงคุณค่า ประจำปี 2562 พร้อมทั้งบรรยายพิเศษและมอบโล่รางวัล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำที่ได้เสียสละ อุตสาหะ อุทิศเวลาให้แก่ราชการ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของครูและเยาวชน จำนวน 138 คน โดยมีนางสาวกัลยาณี นริสงห์ นางสาวปุณญอุษา ผดุงหมาย รองผู้อำนวยการฯ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มและข้าราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เข้าร่วมโครงการ จำนวน 62 คน ณ โรงแรมอยุธยาแกรนด์โฮเต็ล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


 

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

           วันที่​ 12​ สิงหาคม​ 2562​ เวลา​17.00​น.​ นายดำหริ​ งิมสันเทียะ​ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา​ เขต 1​ พร้อมด้วย​ นางสาวกัลยาณี​ นรสิงห์​ นำข้าราชการชุดที่ 3 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง​ ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


 

ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล​ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

           วันที่​ 12​ สิงหาคม​2562​ เวลา​ 06.30​ น.​ นายดำหริ​ งิมสันเทียะ​ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 พร้อมด้วย นางสาวปุณญอุษา​ ผดุงหมาย รองผู้อำนวยการฯ​ นำคณะข้าราชการชุดที่ 2 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล​ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


 

ตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ​

           วันที่​ 10​ สิงหาคม​ 2562​ เวลา​ 09.30​ น.​ นายดำหริ​ งิมสันเทียะ​ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา​ เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการจัดสอบแข่งขันครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน​ ประจำปี 2562 โดย​ กศจ.พระนครศรีอยุธยา​ จัดสอบแข่งขัน​ ณ​ สนามสอบโรงเรียนประตูชัย​ จำนวน​ 17 วิชาเอก​ มีผู้เข้าสอบทั้งสิ้น 255 คน​ ขาดสอบ 4 คน รวม​ 11 ห้องสอบ​ การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


 

ลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่อในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

           วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ พร้อมด้วย นางสาวกัลยาณี นรสิงห์ รองผู้อำนวยการฯ ผู้อำนวยการกลุ่ม นำคณะบุคลากร ลูกจ้าง จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่อในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 87 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 และวันแม่แห่งชาติ ณ อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1


 

รับมอบอาคารเรียน “ปฐมบวร” ห้องเรียนอนุบาล

           วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. ที่โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชูปถัมภ์) นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เป็นประธานรับมอบอาคารเรียน “ปฐมบวร” ห้องเรียนอนุบาล ภายใต้โครงการ “โรงเรียนวัดตาลเอน สานสัมพันธ์ เอกชน บวร ร่วมคิด ร่วมทำ รวมใจเป็นหนึ่ง สร้างสรรค์สิ่งดีงาม ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน” อาคารหลังนี้เป็นอาคารที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย เกิดจากความร่วมมือ ความสามัคคี ความมุ่งมั่น ความศรัทธาของฝ่ายบริหาร โดยโรงเรียนร่วมกับบ้าน วัด และเอกชน ในการที่จะพัฒนาโรงเรียนควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน


 

การอบรมและบรรยายพิเศ๋ษ การประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning

           วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ เป็นประธานการเปิดการอบรมและบรรยายพิเศ๋ษ การประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning ให้กับครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ในโรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน จำนวน 177 โรงเรียน ให้สามารถจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นกระบวนจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมาย โดยผู้สอนลดบทบาทในการสอน เพิ่มกระบวนการและกิจกรรมที่หลากหลายที่จะให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ โดยการแลกเปลี่ยนประสบการในการพูด การเรียน การอภิปรายกับเพื่อน


 

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

           วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 กล่าวรายงานการดำเนินการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติและรายงานกิจการลูกเสือในรอบปีของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตลอดจนทบทวนคำกล่าวปฏิญาณและพิธีสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยในวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี คณะลูกเสือแห่งชาติ ได้กำหนดให้กองลูกเสือ เนตรนารี ทั่วประเทศ จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติขึ้น เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมกุฎกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระประมุขของคณะลูกเสือ ในการนี้ ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู่อำนวยการลูกเสือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายศุกร์วิบูล ปิ่นนิกร ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี ณ สนามโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย