ข่าวประชาสัมพันธ์กาสอบแข่งขันเพื่อบรรจุครูผู้ช่วย สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ครั้งที่ 1 ปี 2556
17 กรกฎาคม 2556
การรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ปี พ.ศ.๒๕๕๖
1 กรกฎาคม 2556
ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบคัดเลือกครูผู้ช่วย   ประกาศ   รายชื่อผู้ที่สอบได
17 มิถุนายน 2556
ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
14 มิถุนายน 2556
ขอให้ผู้เข้าสอบบรรจุครูผู้ช่วยแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสมกับวิชาชีพครูซึ่งเป็นวิชาชีพชั้นสูงในวันสอบด้วย
6 มิถุนายน 2556
รายละเอียดห้องสอบ
23 พฤษภาคม 2556
แผนที่สถานที่สอบครูผู้ช่วย สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
3 พฤษภาคม 2556
ประกาศผู้มีสิทธิสอบเข้าแข่งขัน ประกาศ   รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ    ห้องสอบ
25 เมษายน 2556
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ครั้งที่ 1 ปี 2556   หนังสือ   ประกาศ

 

ที่
กลุ่มวิชา/ทาง จำนวนผู้สมัครสอบแข่งขันแต่ละวัน  
สาขาวิชาเอก
29 เม.ย.56
30 เม.ย.56
1 พ.ค.56
2 พ.ค.56
3 พ.ค.56
4 พ.ค.56
5 พ.ค.56
รวมทั้งสิ้น
1
ภาษาอังกฤษ
28
24
32
10
8
29
12
143
2
คณิตศาสตร์
13
5
8
12
8
14
7
67
3
ภาษาไทย
2
3
3
1
5
10
6
30
4
ปฐมวัย
67
38
47
28
34
85
31
330
5
วิทยาศาสตร์
48
40
45
28
27
62
28
278
6
พลศึกษา
65
47
58
48
61
72
35
386
7
ดนตรีไทย
5
4
8
5
6
5
6
39
8
ประถมศึกษา
31
20
29
18
21
45
28
192
9
สังคมศึกษา
34
35
26
30
28
59
26
238
10
ศิลปศึกษา
7
4
5
4
3
19
11
53
11
นาฎศิลป์
18
8
11
8
14
9
4
72
  รวม
318
228
272
192
215
409
194
1828