สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่านทั้งหมด
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขต เรื่องกำหนดนโยบายการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อย.1
โดย  นายรัฐพงษ์ สุขฉาย  กลุ่มบริหารงานบุคคล
เข้าชม 595 ครั้ง เผยแพร่ 25  พฤษภาคม  2566
ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 1/2566 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 รอบ 2
โดย  นายแทนไท บุญเลิศ  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 427 ครั้ง เผยแพร่ 29  เมษายน  2566
ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 1/2566 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โดย  นายแทนไท บุญเลิศ  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 474 ครั้ง เผยแพร่ 26  เมษายน  2566
ส่งเสริมสวัสดิภาพ สวัสดิการบุคลากรทางการศึกษา
โดย  นายแทนไท บุญเลิศ  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 119 ครั้ง เผยแพร่ 26  เมษายน  2566
กิจกรรมจิตอาสาตามแนวทางการสร้างคุณธรรม
โดย  นายแทนไท บุญเลิศ  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 71 ครั้ง เผยแพร่ 24  เมษายน  2566
อยุธยาเมืองสะอาด พัฒนาสำนักงานให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
โดย  นายแทนไท บุญเลิศ  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 192 ครั้ง เผยแพร่ 28  มีนาคม  2566
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร อ่านทั้งหมด
เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
โดย  นายแทนไท บุญเลิศ  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 78 ครั้ง เผยแพร่ 1  พฤษภาคม  2566
ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 3/2566
โดย  นายแทนไท บุญเลิศ  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 129 ครั้ง เผยแพร่ 26  เมษายน  2566
การประชุมคณะกรรมการวางแผนบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โดย  นายแทนไท บุญเลิศ  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 116 ครั้ง เผยแพร่ 28  มีนาคม  2566
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1มีนาคม2566)
โดย  นายแทนไท บุญเลิศ  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 147 ครั้ง เผยแพร่ 14  มีนาคม  2566
ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนฯ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566)
โดย  นายแทนไท บุญเลิศ  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 143 ครั้ง เผยแพร่ 14  มีนาคม  2566
ขายทอดตลาดอาคารเรียนและโรงฝึกงาน จำนวน 3 หลัง
โดย  นายแทนไท บุญเลิศ  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 166 ครั้ง เผยแพร่ 14  มีนาคม  2566
การสรรหา บรรจุแต่งตั้ง อ่านทั้งหมด
แก้ไขประกาศรับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2566
โดย  นายรัฐพงษ์ สุขฉาย  กลุ่มบริหารงานบุคคล  เข้าชม 1032 ครั้ง เผยแพร่ 30  พฤษภาคม  2566
ตั้ง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายและโอนข้าราชการครูฯ และย้ายข้าราชการพลเรือนฯ ตามมาตรา 38 ค(2)
โดย  นายรัฐพงษ์ สุขฉาย  กลุ่มบริหารงานบุคคล  เข้าชม 335 ครั้ง เผยแพร่ 30  พฤษภาคม  2566
ประกาศรับสมัครบุคคลเขา้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย 2566
โดย  นายรัฐพงษ์ สุขฉาย  กลุ่มบริหารงานบุคคล  เข้าชม 2900 ครั้ง เผยแพร่ 25  พฤษภาคม  2566
ประกาศผลการคัดเลือกบุคลลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายและโอน ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
โดย  นายรัฐพงษ์ สุขฉาย  กลุ่มบริหารงานบุคคล  เข้าชม 393 ครั้ง เผยแพร่ 16  พฤษภาคม  2566
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 38 ค(2)
โดย  นายรัฐพงษ์ สุขฉาย  กลุ่มบริหารงานบุคคล  เข้าชม 514 ครั้ง เผยแพร่ 2  พฤษภาคม  2566
ประกาศผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครู ครั้งที่ 1 (รอบที่ 2)
โดย  นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์  กลุ่มบริหารงานบุคคล  เข้าชม 229 ครั้ง เผยแพร่ 29  เมษายน  2566
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
โดย  นายรัฐพงษ์ สุขฉาย  กลุ่มบริหารงานบุคคล  เข้าชม 120 ครั้ง เผยแพร่ 27  เมษายน  2566
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อ่านทั้งหมด
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2566 เดือนเมษายน
โดย  นางจินตนา ภาคไพศรี  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 64 ครั้ง เผยแพร่ 3  พฤษภาคม  2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาจำนวน 3 รายการ ด้วยวิธี e-bidding ประจำปีงบประมาณ 2566
โดย  นางจินตนา ภาคไพศรี  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 101 ครั้ง เผยแพร่ 25  เมษายน  2566
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 กลุ่มรายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ปีงบประมาณ 2566
โดย  นางจินตนา ภาคไพศรี  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 91 ครั้ง เผยแพร่ 7  เมษายน  2566
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 2 เดือน มค.66 ถึงเดือน มีค.66
โดย  นางจินตนา ภาคไพศรี  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 537 ครั้ง เผยแพร่ 5  เมษายน  2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน จำนวน 3 รายการประจำปีงบประมาณ 2566
โดย  นางจินตนา ภาคไพศรี  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 101 ครั้ง เผยแพร่ 4  เมษายน  2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ 2566
โดย  นางจินตนา ภาคไพศรี  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 100 ครั้ง เผยแพร่ 4  เมษายน  2566
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2566 เดือนมีนาคม
โดย  นางจินตนา ภาคไพศรี  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 121 ครั้ง เผยแพร่ 4  เมษายน  2566
งานการเงินและบัญชี / แจ้งโอนเงิน อ่านทั้งหมด
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 26 พฤษภาคม 2566
โดย  นางกนกวรรณ วงค์นาม  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 29 ครั้ง เผยแพร่ 29  พฤษภาคม  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 25 พฤษภาคม 2566
โดย  นางกนกวรรณ วงค์นาม  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 24 ครั้ง เผยแพร่ 29  พฤษภาคม  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 23 พฤษภาคม 2566
โดย  นางกนกวรรณ วงค์นาม  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 42 ครั้ง เผยแพร่ 23  พฤษภาคม  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 18 พฤษภาคม 2566
โดย  นางกนกวรรณ วงค์นาม  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 52 ครั้ง เผยแพร่ 18  พฤษภาคม  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 12 พฤษภาคม 2566
โดย  นางกนกวรรณ วงค์นาม  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 56 ครั้ง เผยแพร่ 12  พฤษภาคม  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 8 พฤษภาคม 2566
โดย  นางกนกวรรณ วงค์นาม  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 62 ครั้ง เผยแพร่ 9  พฤษภาคม  2566
รายงานงบทดลองตามหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน เมษายน 2566
โดย  นางจินตนา ภาคไพศรี  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 62 ครั้ง เผยแพร่ 3  พฤษภาคม  2566
ภาพกิจกรรม อ่านทั้งหมด
โครงการเด็กดี เด็กเก่ง สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โดย  นายแทนไท บุญเลิศ  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 40 ครั้ง เผยแพร่ 26  พฤษภาคม  2566
ประกาศนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ 2566
โดย  นายแทนไท บุญเลิศ  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 40 ครั้ง เผยแพร่ 24  พฤษภาคม  2566
ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
โดย  แทนไท บุญเลิศ  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 373 ครั้ง เผยแพร่ 27  พฤศจิกายน  2565
สพป.พระนครศรรีอยุธยา เขต 1 ไม่สนับสนุนการพนันทุกรูปแบบ
โดย  แทนไท บุญเลิศ  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 364 ครั้ง เผยแพร่ 24  พฤศจิกายน  2565
แสดงสัญลักษณ์เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
โดย  แทนไท บุญเลิศ  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 414 ครั้ง เผยแพร่ 1  พฤศจิกายน  2565
ประชาสัมพันธ์ จาก โรงเรียน ในสังกัด อ่านทั้งหมด
 
  Link พื้นฐานทางการศึกษา  
 

 

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
  222/242 หมู่ 6 ต.ลุมพลี ถนนอยุธยา - อ่างทอง ตำบล ลุมพลี  อยุธยา 13000
  เบอร์โทรศัพท์  0-3535-2971-2
   เบอร์โทรสาร 0-3535-2973
E-mail :  saraban_moe@aya1.go.th
   
Username :
Password :
 
Copyright © 2020 Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educationl Service Area Office 1.    
    All Right Reserved.    
    ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ