สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่านทั้งหมด
ความสำคัญพิธีไหว้ครู
โดย  นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 36 ครั้ง เผยแพร่ 11  มิถุนายน  2567
โหวตผลงานในกิจกรรมประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาระบบราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
โดย  นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 20 ครั้ง เผยแพร่ 10  มิถุนายน  2567
กิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอสั้นในหัวข้อ "เยาวชนไทยไม่ทนต่อการทุจริตและการฟอกเงิน"
โดย  นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 18 ครั้ง เผยแพร่ 10  มิถุนายน  2567
เทศกาลโขนกรุงศรี ปีที่ 5
โดย  นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 59 ครั้ง เผยแพร่ 28  พฤษภาคม  2567
ขอเชิญชวนเข้าร่วมประกวด MOE Content Creator Awards
โดย  นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 174 ครั้ง เผยแพร่ 16  พฤษภาคม  2567
ขอเชิญร่วมงานเสวนา เนื่องใน "วันครอบครัวสากล องค์การสหประชาชาติ 2024"
โดย  นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 124 ครั้ง เผยแพร่ 15  พฤษภาคม  2567
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร อ่านทั้งหมด
ประชุม คกก.วางแผนบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
โดย  นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 27 ครั้ง เผยแพร่ 5  มิถุนายน  2567
คกก.ประเมินสัมฤทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอท่าเรือ
โดย  นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 29 ครั้ง เผยแพร่ 5  มิถุนายน  2567
คกก.ประเมินสัมฤทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง ผอ.รร. อำเภอบางปะหัน
โดย  นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 22 ครั้ง เผยแพร่ 5  มิถุนายน  2567
ประชุม อ.ก.ค.ศ. ครั้งที่ 5/2567
โดย  นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 53 ครั้ง เผยแพร่ 31  พฤษภาคม  2567
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก สพม.นนทบุรี
โดย  นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 25 ครั้ง เผยแพร่ 31  พฤษภาคม  2567
ผอ.เขต พบเพื่อนครู อำเภอบางปะหัน
โดย  นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 41 ครั้ง เผยแพร่ 28  พฤษภาคม  2567
การสรรหา บรรจุแต่งตั้ง อ่านทั้งหมด
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ภาค ก ภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค พ.ศ.2567
โดย  นายรัฐพงษ์ สุขฉาย  กลุ่มบริหารงานบุคคล  เข้าชม 8630 ครั้ง เผยแพร่ 14  มิถุนายน  2567
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช้วย พ.ศ.2567
โดย  นายรัฐพงษ์ สุขฉาย  กลุ่มบริหารงานบุคคล  เข้าชม 4870 ครั้ง เผยแพร่ 23  พฤษภาคม  2567
ตรวจสอบคะแนนการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สพฐ. ปี พ.ศ. 2567
โดย  ปุณญาดา วรรณบุษปวิช  กลุ่มบริหารงานบุคคล  เข้าชม 249 ครั้ง เผยแพร่ 21  พฤษภาคม  2567
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สพฐ. ปี พ.ศ. 2567
โดย  ปุณญาดา วรรณบุษปวิช  กลุ่มบริหารงานบุคคล  เข้าชม 1582 ครั้ง เผยแพร่ 13  พฤษภาคม  2567
แก้ไขประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย พ.ศ. 2567
โดย  นายรัฐพงษ์ สุขฉาย  กลุ่มบริหารงานบุคคล  เข้าชม 1428 ครั้ง เผยแพร่ 11  พฤษภาคม  2567
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ สพฐ. ปี พ.ศ. 2567
โดย  ปุณญาดา วรรณบุษปวิช  กลุ่มบริหารงานบุคคล  เข้าชม 898 ครั้ง เผยแพร่ 7  พฤษภาคม  2567
ประกาศมาตรการการป้องกันการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย พศ.2567
โดย  นายรัฐพงษ์ สุขฉาย  กลุ่มบริหารงานบุคคล  เข้าชม 203 ครั้ง เผยแพร่ 3  พฤษภาคม  2567
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อ่านทั้งหมด
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2567 เดือน พฤษภาคม
โดย  นางจินตนา ภาคไพศรี  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 40 ครั้ง เผยแพร่ 6  มิถุนายน  2567
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบรายจ่ายงบลงทุน ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
โดย  นางจินตนา ภาคไพศรี  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 112 ครั้ง เผยแพร่ 20  พฤษภาคม  2567
รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
โดย  นางจินตนา ภาคไพศรี  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 101 ครั้ง เผยแพร่ 20  พฤษภาคม  2567
รายงานสรุปผลการจัดซื่้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โดย  นางจินตนา ภาคไพศรี  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 80 ครั้ง เผยแพร่ 20  พฤษภาคม  2567
แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2567
โดย  นางจินตนา ภาคไพศรี  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 87 ครั้ง เผยแพร่ 17  พฤษภาคม  2567
รายงานสรุปผลการจัดซื่้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โดย  นางจินตนา ภาคไพศรี  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 75 ครั้ง เผยแพร่ 17  พฤษภาคม  2567
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2567 เดือน เมษายน
โดย  นางจินตนา ภาคไพศรี  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 134 ครั้ง เผยแพร่ 3  พฤษภาคม  2567
งานการเงินและบัญชี / แจ้งโอนเงิน อ่านทั้งหมด
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน พฤษภาคม 2567
โดย  นางจินตนา ภาคไพศรี  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 30 ครั้ง เผยแพร่ 6  มิถุนายน  2567
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 24 พฤษภาคม 2567
โดย  นางกนกวรรณ วงค์นาม  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 81 ครั้ง เผยแพร่ 24  พฤษภาคม  2567
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 23 พฤษภาคม 2567
โดย  นางกนกวรรณ วงค์นาม  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 60 ครั้ง เผยแพร่ 23  พฤษภาคม  2567
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 15 พฤษภาคม 2567
โดย  นางกนกวรรณ วงค์นาม  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 87 ครั้ง เผยแพร่ 15  พฤษภาคม  2567
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 2 พฤษภาคม 2567
โดย  นางกนกวรรณ วงค์นาม  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 121 ครั้ง เผยแพร่ 2  พฤษภาคม  2567
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 25 เมษายน 2567
โดย  นางกนกวรรณ วงค์นาม  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 138 ครั้ง เผยแพร่ 25  เมษายน  2567
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 22 เมษายน 2567
โดย  นางกนกวรรณ วงค์นาม  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 130 ครั้ง เผยแพร่ 22  เมษายน  2567
ภาพกิจกรรม อ่านทั้งหมด
ผอ.เขต พบเพื่อนครู อำเภออุทัย
โดย  นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 34 ครั้ง เผยแพร่ 5  มิถุนายน  2567
ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
โดย  นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 35 ครั้ง เผยแพร่ 5  มิถุนายน  2567
กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
โดย  นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 34 ครั้ง เผยแพร่ 5  มิถุนายน  2567
พิธีเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ
โดย  นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 29 ครั้ง เผยแพร่ 5  มิถุนายน  2567
สัมมนาส่งเสริมความร่วมมือและสร้างความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดย  นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 40 ครั้ง เผยแพร่ 31  พฤษภาคม  2567
จัดส่งหนังสือชุดกิจกรรม การเรียนรู้ทางไกลฯ ให้กับโรงเรียน
โดย  นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 56 ครั้ง เผยแพร่ 28  พฤษภาคม  2567
ประชาสัมพันธ์ จาก โรงเรียน ในสังกัด อ่านทั้งหมด
 
  การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 

 

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
  222/242 หมู่ 6 ต.ลุมพลี ถนนอยุธยา - อ่างทอง ตำบล ลุมพลี  อยุธยา 13000
  เบอร์โทรศัพท์  0-3535-2971
   เบอร์โทรสาร 0-3526-8520
E-mail :  saraban04093@obec.go.th
   
Username :
Password :
 
Copyright © 2020 Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educationl Service Area Office 1.    
    All Right Reserved.    
    ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ