สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 
 
-->
ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่านทั้งหมด
การประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2567
โดย  นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 37 ครั้ง เผยแพร่ 21  กุมภาพันธ์  2567
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 19 มกราคม 2567
โดย  นางกนกวรรณ วงค์นาม  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
เข้าชม 394 ครั้ง เผยแพร่ 19  มกราคม  2567
งานสมโภชพระอาราม 338 ปี วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์
โดย  นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 219 ครั้ง เผยแพร่ 27  ธันวาคม  2566
ARU HALF MARATHON 2024
โดย  นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 255 ครั้ง เผยแพร่ 19  ธันวาคม  2566
ประชาสัมพันธ์การให้บริการรับแลกเหรียญกษาปณ์เคลื่อนที่
โดย  นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 205 ครั้ง เผยแพร่ 8  ธันวาคม  2566
"เรื่องดี ๆ ที่บ้านฉัน" ปีที่ 3
โดย  นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 167 ครั้ง เผยแพร่ 2  ธันวาคม  2566
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร อ่านทั้งหมด
ประชุมการพัฒนาและส่งเสริม การจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล
โดย  นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 7 ครั้ง เผยแพร่ 29  กุมภาพันธ์  2567
ประชุม อ.ก.ค.ศ. ครั้งที่ 2/2567
โดย  นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 5 ครั้ง เผยแพร่ 29  กุมภาพันธ์  2567
การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดย  นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 6 ครั้ง เผยแพร่ 29  กุมภาพันธ์  2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบ การพัฒนาผู้บริหารการศึกษา สพฐ. OBEC ONE TEAM
โดย  นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 6 ครั้ง เผยแพร่ 29  กุมภาพันธ์  2567
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง การย้ายสับเปลี่ยน ผ่านระบบ TMS
โดย  นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 5 ครั้ง เผยแพร่ 29  กุมภาพันธ์  2567
การประชุม คกก.พิจารณาคำขอจัดตั้งงบประมาณ งบดำเนินงาน รายการค่าปรับปรุง ซ่อมแซม
โดย  นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 4 ครั้ง เผยแพร่ 29  กุมภาพันธ์  2567
การสรรหา บรรจุแต่งตั้ง อ่านทั้งหมด
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี
โดย  นายรัฐพงษ์ สุขฉาย  กลุ่มบริหารงานบุคคล  เข้าชม 15 ครั้ง เผยแพร่ 1  มีนาคม  2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ประเภทจ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
โดย  ปุณญาดา วรรณบุษปวิช  กลุ่มบริหารงานบุคคล  เข้าชม 52 ครั้ง เผยแพร่ 27  กุมภาพันธ์  2567
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และนักการภารโรง ประเภทจ้างเหมาบริการ
โดย  ปุณญาดา วรรณบุษปวิช  กลุ่มบริหารงานบุคคล  เข้าชม 33 ครั้ง เผยแพร่ 27  กุมภาพันธ์  2567
ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2566 รอบที่ 2 สพป.อย.1
โดย  ปุณญาดา วรรณบุษปวิช  กลุ่มบริหารงานบุคคล  เข้าชม 83 ครั้ง เผยแพร่ 15  กุมภาพันธ์  2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2566 รอบที่ 2
โดย  ปุณญาดา วรรณบุษปวิช  กลุ่มบริหารงานบุคคล  เข้าชม 117 ครั้ง เผยแพร่ 9  กุมภาพันธ์  2567
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์และนักการภารโรง ประเภทจ้างเหมาบริการ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 รอบที่ 2
โดย  ปุณญาดา วรรณบุษปวิช  กลุ่มบริหารงานบุคคล  เข้าชม 241 ครั้ง เผยแพร่ 8  กุมภาพันธ์  2567
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับโอน และย้าย เป็นข้าราชการครูปและบุคลากรทางการศึกษาอื่น 38 ค (2)
โดย  นายรัฐพงษ์ สุขฉาย  กลุ่มบริหารงานบุคคล  เข้าชม 190 ครั้ง เผยแพร่ 7  กุมภาพันธ์  2567
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อ่านทั้งหมด
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2567 เดือน กุมภาพันธ์
โดย  นางจินตนา ภาคไพศรี  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 5 ครั้ง เผยแพร่ 1  มีนาคม  2567
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2567 เดือน มกราคม
โดย  นางจินตนา ภาคไพศรี  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 65 ครั้ง เผยแพร่ 2  กุมภาพันธ์  2567
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 1 เดือน ตค.66 ถึงเดือน ธค.66
โดย  นางจินตนา ภาคไพศรี  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 106 ครั้ง เผยแพร่ 3  มกราคม  2567
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 4 เดือน ก.ค.66 ถึงเดือน ก.ย.66
โดย  นางจินตนา ภาคไพศรี  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 631 ครั้ง เผยแพร่ 3  มกราคม  2567
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2567 เดือนธันวาคม
โดย  นางจินตนา ภาคไพศรี  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 111 ครั้ง เผยแพร่ 2  มกราคม  2567
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2567 เดือนพฤศจิกายน
โดย  นางจินตนา ภาคไพศรี  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 163 ครั้ง เผยแพร่ 7  ธันวาคม  2566
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2567 เดือนตุลาคม
โดย  นางจินตนา ภาคไพศรี  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 191 ครั้ง เผยแพร่ 9  พฤศจิกายน  2566
งานการเงินและบัญชี / แจ้งโอนเงิน อ่านทั้งหมด
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567
โดย  นางจินตนา ภาคไพศรี  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 7 ครั้ง เผยแพร่ 1  มีนาคม  2567
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2566
โดย  นางกนกวรรณ วงค์นาม  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 6 ครั้ง เผยแพร่ 29  กุมภาพันธ์  2567
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567
โดย  นางกนกวรรณ วงค์นาม  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 12 ครั้ง เผยแพร่ 27  กุมภาพันธ์  2567
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567
โดย  นางกนกวรรณ วงค์นาม  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 30 ครั้ง เผยแพร่ 23  กุมภาพันธ์  2567
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567
โดย  นางกนกวรรณ วงค์นาม  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 32 ครั้ง เผยแพร่ 22  กุมภาพันธ์  2567
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567
โดย  นางกนกวรรณ วงค์นาม  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 44 ครั้ง เผยแพร่ 20  กุมภาพันธ์  2567
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567
โดย  นางกนกวรรณ วงค์นาม  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 45 ครั้ง เผยแพร่ 19  กุมภาพันธ์  2567
ภาพกิจกรรม อ่านทั้งหมด
วันมาฆบูชา ปี 2567
โดย  นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 6 ครั้ง เผยแพร่ 29  กุมภาพันธ์  2567
พิธี MOU การดำเนินงานสถานศึกษาปลอดภัย
โดย  นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 8 ครั้ง เผยแพร่ 29  กุมภาพันธ์  2567
กิจกรรม 5ส สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โดย  นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 6 ครั้ง เผยแพร่ 29  กุมภาพันธ์  2567
กิจกรรม 5ส สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย
โดย  นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 38 ครั้ง เผยแพร่ 20  กุมภาพันธ์  2567
กิจกรรม No Gift Policy
โดย  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 574 ครั้ง เผยแพร่ 15  มิถุนายน  2566
ประกาศนโยบาย No gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (4 ภาษา)
โดย  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 693 ครั้ง เผยแพร่ 12  มิถุนายน  2566
ประชาสัมพันธ์ จาก โรงเรียน ในสังกัด อ่านทั้งหมด
 
  การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 

 

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
  222/242 หมู่ 6 ต.ลุมพลี ถนนอยุธยา - อ่างทอง ตำบล ลุมพลี  อยุธยา 13000
  เบอร์โทรศัพท์  0-3535-2971
   เบอร์โทรสาร 0-3526-8520
E-mail :  saraban04093@obec.go.th
   
Username :
Password :
 
Copyright © 2020 Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educationl Service Area Office 1.    
    All Right Reserved.    
    ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ