สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่านทั้งหมด
รายงานตัวข้าราชกาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. พ.ศ. 2567
โดย  นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 197 ครั้ง เผยแพร่ 1  กรกฎาคม  2567
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี 2567
โดย  นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 47 ครั้ง เผยแพร่ 30  มิถุนายน  2567
ประชุม คกก.ดำเนินการสอบแข่งขันภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี 2567
โดย  นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 41 ครั้ง เผยแพร่ 30  มิถุนายน  2567
องคมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา ณ โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง
โดย  นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 37 ครั้ง เผยแพร่ 30  มิถุนายน  2567
ความสำคัญพิธีไหว้ครู
โดย  นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 149 ครั้ง เผยแพร่ 11  มิถุนายน  2567
โหวตผลงานในกิจกรรมประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาระบบราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
โดย  นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 118 ครั้ง เผยแพร่ 10  มิถุนายน  2567
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร อ่านทั้งหมด
ผอ.เขต พบเพื่อนครู อำเภอบางปะหัน
โดย  นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 119 ครั้ง เผยแพร่ 28  พฤษภาคม  2567
ผอ.เขต พบเพื่อนครู อำเภอวังน้อย
โดย  นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 91 ครั้ง เผยแพร่ 28  พฤษภาคม  2567
ผอ.เขต พบเพื่อนครู อำเภอนครหลวง
โดย  นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 86 ครั้ง เผยแพร่ 28  พฤษภาคม  2567
ผอ.เขต พบเพื่อนครู อำเภอวังน้อย
โดย  นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 88 ครั้ง เผยแพร่ 23  พฤษภาคม  2567
ร่วมพิธีวันที่ระลึกวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2567
โดย  นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 208 ครั้ง เผยแพร่ 26  เมษายน  2567
ร่วมรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
โดย  นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 238 ครั้ง เผยแพร่ 9  เมษายน  2567
การสรรหา บรรจุแต่งตั้ง อ่านทั้งหมด
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณ๊ปกติ) ประจำปี พ.ศ.2567 รอบที่ 2
โดย  นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์  กลุ่มบริหารงานบุคคล  เข้าชม 1882 ครั้ง เผยแพร่ 4  กรกฎาคม  2567
การย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ผ่านระบบจับคู่ครูคืนถิ่น (TMS) ประจำปี พ.ศ. 2567 รอบที่ 2
โดย  นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์  กลุ่มบริหารงานบุคคล  เข้าชม 151 ครั้ง เผยแพร่ 4  กรกฎาคม  2567
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2567
โดย  นายรัฐพงษ์ สุขฉาย  กลุ่มบริหารงานบุคคล  เข้าชม 494 ครั้ง เผยแพร่ 25  มิถุนายน  2567
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2567
โดย  นายรัฐพงษ์ สุขฉาย  กลุ่มบริหารงานบุคคล  เข้าชม 6726 ครั้ง เผยแพร่ 24  มิถุนายน  2567
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ภาค ก ภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค พ.ศ.2567
โดย  นายรัฐพงษ์ สุขฉาย  กลุ่มบริหารงานบุคคล  เข้าชม 12075 ครั้ง เผยแพร่ 14  มิถุนายน  2567
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช้วย พ.ศ.2567
โดย  นายรัฐพงษ์ สุขฉาย  กลุ่มบริหารงานบุคคล  เข้าชม 5145 ครั้ง เผยแพร่ 23  พฤษภาคม  2567
ตรวจสอบคะแนนการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สพฐ. ปี พ.ศ. 2567
โดย  ปุณญาดา วรรณบุษปวิช  กลุ่มบริหารงานบุคคล  เข้าชม 385 ครั้ง เผยแพร่ 21  พฤษภาคม  2567
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อ่านทั้งหมด
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2567 เดือน มิถุนายน
โดย  นางจินตนา ภาคไพศรี  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 26 ครั้ง เผยแพร่ 10  กรกฎาคม  2567
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือไตรมาสที่ 3 เดือน เม.ย.67 ถึงเดือน มิ.ย.67
โดย  นางจินตนา ภาคไพศรี  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 583 ครั้ง เผยแพร่ 10  กรกฎาคม  2567
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ปีงบประมาณ 2567
โดย  นางจินตนา ภาคไพศรี  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 36 ครั้ง เผยแพร่ 4  กรกฎาคม  2567
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567
โดย  นางกนกวรรณ วงค์นาม  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 89 ครั้ง เผยแพร่ 20  มิถุนายน  2567
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ปีงบประมาณ 2567
โดย  นางจินตนา ภาคไพศรี  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 87 ครั้ง เผยแพร่ 17  มิถุนายน  2567
แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2567
โดย  นางจินตนา ภาคไพศรี  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 90 ครั้ง เผยแพร่ 17  มิถุนายน  2567
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2567 เดือน พฤษภาคม
โดย  นางจินตนา ภาคไพศรี  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 130 ครั้ง เผยแพร่ 6  มิถุนายน  2567
งานการเงินและบัญชี / แจ้งโอนเงิน อ่านทั้งหมด
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 19 กรกฎาคม 2567
โดย  นางกนกวรรณ วงค์นาม  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 7 ครั้ง เผยแพร่ 19  กรกฎาคม  2567
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน มิถุนายน 2567
โดย  นางจินตนา ภาคไพศรี  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 57 ครั้ง เผยแพร่ 2  กรกฎาคม  2567
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 25 มิถุนายน 2567
โดย  นางกนกวรรณ วงค์นาม  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 102 ครั้ง เผยแพร่ 25  มิถุนายน  2567
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 24 มิถุนายน 2567
โดย  นางกนกวรรณ วงค์นาม  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 113 ครั้ง เผยแพร่ 24  มิถุนายน  2567
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 18 มิถุนายน 2567
โดย  นางกนกวรรณ วงค์นาม  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 110 ครั้ง เผยแพร่ 18  มิถุนายน  2567
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน พฤษภาคม 2567
โดย  นางจินตนา ภาคไพศรี  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 181 ครั้ง เผยแพร่ 6  มิถุนายน  2567
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 24 พฤษภาคม 2567
โดย  นางกนกวรรณ วงค์นาม  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 195 ครั้ง เผยแพร่ 24  พฤษภาคม  2567
ภาพกิจกรรม อ่านทั้งหมด
การขับเคลื่อนจริยธรรมตามมาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม ประจำปี พ.ศ.2567
โดย  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 71 ครั้ง เผยแพร่ 27  มิถุนายน  2567
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
โดย  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 64 ครั้ง เผยแพร่ 21  มิถุนายน  2567
ผอ.เขต พบเพื่อนครู อำเภออุทัย
โดย  นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 117 ครั้ง เผยแพร่ 5  มิถุนายน  2567
ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
โดย  นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 127 ครั้ง เผยแพร่ 5  มิถุนายน  2567
กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
โดย  นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 122 ครั้ง เผยแพร่ 5  มิถุนายน  2567
พิธีเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ
โดย  นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 113 ครั้ง เผยแพร่ 5  มิถุนายน  2567
ประชาสัมพันธ์ จาก โรงเรียน ในสังกัด อ่านทั้งหมด
 
  การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 

 

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
  222/242 หมู่ 6 ต.ลุมพลี ถนนอยุธยา - อ่างทอง ตำบล ลุมพลี  อยุธยา 13000
  เบอร์โทรศัพท์  0-3535-2971
   เบอร์โทรสาร 0-3526-8520
E-mail :  saraban04093@obec.go.th
   
Username :
Password :
 
Copyright © 2020 Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educationl Service Area Office 1.    
    All Right Reserved.    
    ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ