สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 
        กลุ่มอำนวยการ
นางสมทรง ทองนวล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
หน้าแรก กลุ่ม
ข้อมูลบุคลากร
ภารกิจงาน
ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย
แบบฟอร์ม
ข้อมูลสารสนเทศ
เอกสารดาวน์โหลด
งานบริการประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการให้บริการ
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มกฎหมายและคดี
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่านทั้งหมด
ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 1/2566 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 รอบ 2
โดย  นายแทนไท บุญเลิศ  เข้าชม 427 ครั้ง
ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 1/2566 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โดย  นายแทนไท บุญเลิศ  เข้าชม 474 ครั้ง
ส่งเสริมสวัสดิภาพ สวัสดิการบุคลากรทางการศึกษา
โดย  นายแทนไท บุญเลิศ  เข้าชม 119 ครั้ง
กิจกรรมจิตอาสาตามแนวทางการสร้างคุณธรรม
โดย  นายแทนไท บุญเลิศ  เข้าชม 71 ครั้ง
อยุธยาเมืองสะอาด พัฒนาสำนักงานให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
โดย  นายแทนไท บุญเลิศ  เข้าชม 192 ครั้ง
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
โดย  นายแทนไท บุญเลิศ  เข้าชม 193 ครั้ง
ระบบดูเเลช่วยเหลือนักเรียน : กรณีเกิดอัคคีภัย
โดย  นายแทนไท บุญเลิศ  เข้าชม 169 ครั้ง
 ภาพกิจกรรม อ่านทั้งหมด
โครงการเด็กดี เด็กเก่ง สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โดย นายแทนไท บุญเลิศ
เข้าชม 40 ครั้ง
ประกาศนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ 2566
โดย นายแทนไท บุญเลิศ
เข้าชม 40 ครั้ง
ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
โดย แทนไท บุญเลิศ
เข้าชม 373 ครั้ง
สพป.พระนครศรรีอยุธยา เขต 1 ไม่สนับสนุนการพนันทุกรูปแบบ
โดย แทนไท บุญเลิศ
เข้าชม 364 ครั้ง
แสดงสัญลักษณ์เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
โดย แทนไท บุญเลิศ
เข้าชม 414 ครั้ง


  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
  222/242 หมู่ 6 ต.ลุมพลี ถนนอยุธยา - อ่างทอง ตำบล ลุมพลี  อยุธยา 13000
  เบอร์โทรศัพท์  0-3535-2971-2
   เบอร์โทรสาร 0-3535-2973
E-mail :  saraban_moe@aya1.go.th
   
Username :
Password :
 
Copyright © 2020 Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educationl Service Area Office 1.    
    All Right Reserved.    
    ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ