สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 
        กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางวิมล สุขวัจนี
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
หน้าแรก กลุ่ม
ข้อมูลบุคคลากร
ภารกิจงาน
ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย
แบบฟอร์ม
ข้อมูลสารสนเทศ
เอกสารดาวน์โหลด
งานบริการประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการให้บริการ
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มกฎหมายและคดี
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่านทั้งหมด
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน เมษายน 2567
โดย  นางจินตนา ภาคไพศรี  เข้าชม 146 ครั้ง
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 19 มกราคม 2567
โดย  นางกนกวรรณ วงค์นาม  เข้าชม 734 ครั้ง
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 11 เมษายน 2566
โดย  นางกนกวรรณ วงค์นาม  เข้าชม 380 ครั้ง
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 10 เมษายน 2566
โดย  นางกนกวรรณ วงค์นาม  เข้าชม 342 ครั้ง
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 29 มิถุนายน 2565
โดย  นางกนกวรรณ วงค์นาม  เข้าชม 817 ครั้ง
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 27 มิถุนายน 2565
โดย  นางกนกวรรณ วงค์นาม  เข้าชม 734 ครั้ง
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 22 มิถุนายน 2564
โดย  นางกนกวรรณ วงค์นาม  เข้าชม 782 ครั้ง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อ่านทั้งหมด
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2567 เดือน พฤษภาคม
โดย  นางจินตนา ภาคไพศรี  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 40 ครั้ง เผยแพร่ 6  มิถุนายน  2567
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบรายจ่ายงบลงทุน ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
โดย  นางจินตนา ภาคไพศรี  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 112 ครั้ง เผยแพร่ 20  พฤษภาคม  2567
รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
โดย  นางจินตนา ภาคไพศรี  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 101 ครั้ง เผยแพร่ 20  พฤษภาคม  2567
รายงานสรุปผลการจัดซื่้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โดย  นางจินตนา ภาคไพศรี  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 80 ครั้ง เผยแพร่ 20  พฤษภาคม  2567
แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2567
โดย  นางจินตนา ภาคไพศรี  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 87 ครั้ง เผยแพร่ 17  พฤษภาคม  2567
รายงานสรุปผลการจัดซื่้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โดย  นางจินตนา ภาคไพศรี  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 75 ครั้ง เผยแพร่ 17  พฤษภาคม  2567
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2567 เดือน เมษายน
โดย  นางจินตนา ภาคไพศรี  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 134 ครั้ง เผยแพร่ 3  พฤษภาคม  2567
 ภาพกิจกรรม อ่านทั้งหมด


  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
  222/242 หมู่ 6 ต.ลุมพลี ถนนอยุธยา - อ่างทอง ตำบล ลุมพลี  อยุธยา 13000
  เบอร์โทรศัพท์  0-3535-2971
   เบอร์โทรสาร 0-3526-8520
E-mail :  saraban04093@obec.go.th
   
Username :
Password :
 
Copyright © 2020 Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educationl Service Area Office 1.    
    All Right Reserved.    
    ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ