สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 
        กลุ่มนโยบายและแผน
นางปรานี สุขอุดม
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
หน้าแรก กลุ่ม
ข้อมูลบุคคลากร
ภารกิจงาน
ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย
แบบฟอร์ม
ข้อมูลสารสนเทศ
เอกสารดาวน์โหลด
งานบริการประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการให้บริการ
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มกฎหมายและคดี
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข้อมูลบุคลากร
กลุ่มนโยบายและแผน

นางปรานี สุขอุดม

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

นายสมยศ ฝูงชมเชย
นักวิชาการชำนาญการพิเศษ ช่วยราชการกลุ่ม
นางสาวนาตยา ขันธบุตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
นางวันวิสา ขันติวงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
นางสาวกมลพร ทองผิว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
นางจุฑามาส เดชบุญ
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
นางสาวกานต์ธิดา สาคร
พนักงานธุรการ


  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
  222/242 หมู่ 6 ต.ลุมพลี ถนนอยุธยา - อ่างทอง ตำบล ลุมพลี  อยุธยา 13000
  เบอร์โทรศัพท์  0-3535-2971-2
   เบอร์โทรสาร 0-3535-2973
E-mail :  saraban_moe@aya1.go.th
   
Username :
Password :
 
Copyright © 2020 Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educationl Service Area Office 1.    
    All Right Reserved.    
    ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ