สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ร้องเพลง สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต  


การจัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต แสดงสัญลักษณ์เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เพื่อขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา ปลูกฝังความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ณ บริเวณหน้าเสาธงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

 
 
โดย นายปริญญา หร่ายวงศ์  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ เข้าชม 746 ครั้ง เผยแพร่ 30  มิถุนายน  2565
 
 


  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
  222/242 หมู่ 6 ต.ลุมพลี ถนนอยุธยา - อ่างทอง ตำบล ลุมพลี  อยุธยา 13000
  เบอร์โทรศัพท์  0-3535-2971-2
   เบอร์โทรสาร 0-3535-2973
E-mail :  saraban_moe@aya1.go.th
   
Username :
Password :
 
Copyright © 2020 Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educationl Service Area Office 1.    
    All Right Reserved.    
    ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ