สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 
ประกาศมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) สาหรับการสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2564  


ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
สาหรับการสอบ ภาค ก และ ภาค ข การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

 
    ประกาศมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันฯ.pdf
 
โดย นางภัสรา เลิศดี  กลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าชม 982 ครั้ง เผยแพร่ 21  มกราคม  2565
 
 


  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
  222/242 หมู่ 6 ต.ลุมพลี ถนนอยุธยา - อ่างทอง ตำบล ลุมพลี  อยุธยา 13000
  เบอร์โทรศัพท์  0-3535-2971-2
   เบอร์โทรสาร 0-3535-2973
E-mail :  saraban_moe@aya1.go.th
   
Username :
Password :
 
Copyright © 2020 Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educationl Service Area Office 1.    
    All Right Reserved.    
    ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ